Przewlekle zapalenie bakteryjne

Przyczyną zapalenia prostaty kategorii drugiej również jest infekcja bakteryjna. Chroniczne objawy zazwyczaj rozwijają się powoli i prze­ważnie są mniej nasilone niż przy ostrej formie choroby. Mogą wystę­pować następujące symptomy:

  • Problemy z oddawaniem moczu, w tym częstomocz i silne parcie na pęcherz, trudności z rozpoczęciem lub kontynuowaniem mikcji, zmniejszony strumień moczu;
  • Ból lub pieczenie podczas mikcji;
  • Częste oddawanie moczu w nocy;
  • Ból w dole pleców lub okolicy genitaliów;
  • Czasem krew w nasieniu;
  • Bolesna ejakulacja;
  • Lekka gorączka;
  • Nawracające infekcje pęcherza moczowego.

Przyczyny przewlekłej infekcji nie są jasne. Niekiedy rozwija się ona po ostrym zapaleniu prostaty, kiedy w gruczole tym pozostają bakterie. Do innych przyczyn zaliczamy infekcje pęcherza lub krwi oraz stany po ura­zach układu moczowego, powstałych w czasie takich czynności jak jazda na rowerze lub konno. Inną przyczyną może być wprowadzanie do cewki moczowej instrumentu zwanego cewnikiem, który może przenosić bakte­rie. Dlatego też niektórzy lekarze zalecają zażywanie antybiotyków po cewnikowaniu pęcherza. Czasami w tkance prostaty tworzą się kamienie, powodując nawracające infekcje. Rzadko zdarza się, że zapalenie prosta­ty jest skutkiem wad anatomicznych, które stają się miejscem gromadze­nia się bakterii. Ta forma zapalenia stercza często staje się chroniczna, po­nieważ infekcja wnika głęboko w tkankę. Nawet gdy antybiotyki dociera­ją do bakterii, infekcja może się utrzymywać i powodować objawy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.