Prostatodynia

Choroba włączona przez Narodowe Instytuty Zdrowia do kategorii trze­ciej zapalenia prostaty została nazwana prostatodynią. Mężczyźni zgła­szają się do lekarzy, skarżąc się na tępy ból w dole brzucha, to znaczy w okolicy narządów płciowych. Prostatodynia to raczej problem związa­ny z mięśniami dna miednicy niż z gruczołem stercza. Kiedy znajduje­my się pod wpływem stresu, być może nie rozluźniamy do końca mięś­ni podtrzymujących pęcherz i cewkę moczową, co powoduje trudności z oddawaniem moczu. Ta teoria mogłaby wyjaśnić, dlaczego większość panów z tymi objawami charakteryzuje się zwykle osobowością typu A – są oni ambitni, spięci i zestresowani. Prostatodynia wydaje się rów­nież występować częściej u maratończyków, rowerzystów, sportowców uprawiających triatlon, ciężarowców i kierowców ciężarówek.

Główną przyczyną trudności w leczeniu zespołu chronicznego bólu miednicy jest to, że jego przyczyna nie wydaje się do końca jasna. Spo­ro mamy teorii na temat możliwych czynników wyzwalających owe do­legliwości. Jednakże żadne z nich nie są oczywiste, a wielu z nich nie rozumiemy zbyt dobrze. Do możliwych przyczyn zaliczamy:

Podnoszenie dużych ciężarów. Dźwiganie ciężkich przedmiotów przy pełnym pęcherzu może doprowadzić do cofania się moczu i prze­dostawania się go do prostaty, co powoduje stan zapalny.

Aktywność seksualna. Seksualnie aktywni młodzi mężczyźni, którzy mają zapalenie cewki moczowej lub cierpią na choroby weneryczne, ta­kie jak rzeżączka lub zakażenie chlamydią częściej zapadają na zespół przewlekłego bólu miednicy. U niektórych panów rzadsze kontakty płciowe także mogą być czynnikiem sprzyjającym tym dolegliwościom.

Niepokój i stres. Mogą one powodować zaciskanie się mięśni zwie­racza, który kontroluje wypływ moczu z pęcherza, oraz podtrzymują­cych pęcherz i odbytnicę (mięśni dna miednicy). To nie pozwala się roz­luźnić, co może podrażniać prostatę lub powodować cofanie się płynów w cewce moczowej do tego gruczołu.

Skurcz mięśni miednicy. Oddawanie moczu w sposób nieskoordyno­wany, gdy mięśnie zwieracza wewnętrznego się nie rozluźniają może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zapalenia stercza.

Czynniki związane z wykonywanym zawodem. Ten rodzaj zapale­nia prostaty występuje częściej u osób zajmujących się taką pracą w której prostata często narażona jest na wibracje, na przykład podczas prowadzenia ciężarówki lub obsługiwania dużych urządzeń mechanicz­nych.

Aktywność fizyczna. Częste uprawianie jazdy na rowerze lub biega­nie może podrażniać gruczoł krokowy.

Bez względu na rodzaj początkowego czynnika połączenie stanu za­palnego z podrażnieniem nerwów może doprowadzić do chronicznego uwrażliwienia nerwów – procesu, w którym informacje sygnalizujące ból, wysyłane do mózgu, są zbyt silne i niewspółmierne do okoliczno­ści. Uwrażliwienie może obejmować całe sieci nerwów, włączając w to ośrodki zmysłowe, czuciowe i myślowe w mózgu. Kiedy nastąpi tego typu aktywacja nerwów, wiele czynników może pobudzać nadwrażliwe drogi nerwowe i wywoływać częste nawroty objawów – dolegliwości może na przykład powodować nadmierna ilość kofeiny lub silny stres.

Zapalenie bezobjawowe

Stan zapalny pojawiający się w prostacie może nie dawać żadnych ob­jawów – dlatego też zapalenie stercza kategorii czwartej nazywamy bez- objawowym. Zazwyczaj chorobę tę wykrywa się przy jakiejś innej okazji – na przykład podczas biopsji wykonywanej w celu zbadania tkanki gru­czołu krokowego pod kątem raka. Przyczyny tego zapalenia są nieznane. Tak samo niewiele wiadomo na temat jego długoterminowych skutków i nie ma też skutecznych metod leczenia tego schorzenia. Choć bezobjawowy stan zapalny stercza nie jest chorobą nowotworową to istnieją pew­ne przypuszczenia, że może on prowadzić do raka gruczołu krokowego. Aby zrozumieć tę tajemniczą chorobę, potrzebne są dalsze badania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.