Zbyt piękne, by było prawdziwe

Departament Kontroli Żywności i Leków oraz amerykańska organizacja, zajmująca się wykrywaniem oszustw w służbie zdrowia i przemyśle farmaceutycznym zalecają, aby zwracać uwagę na wymienione poniżej praktyki. Często świadczą one, że mamy do czynienia z oszukańczymi produktami lub terapiami.

  • Materiały reklamowe lub promocyjne zawierają takie słowa jak „prze­łom”, „cudowne” lub „nowe odkrycie”. Gdyby jakiś produkt lub terapia rzeczywiście leczyły, szeroko rozgłaszano by o nich w mediach, a le­karze powszechnie zalecaliby ich stosowanie.
  • W opisie produktu występuje pseudomedyczny żargon, w rodzaju ta­kich terminów jak „odtruwa”, „oczyszcza” lub „dodaje energii”. Tego typu określenia są trudne do zdefiniowania i oceny.
  • Producent twierdzi, że dany produkt łagodzi wiele różnych dolegliwo­ści lub leczy liczne choroby czy też im zapobiega. Żaden pojedynczy preparat nie stanowi takiego panaceum.
  • Wydaje się, że działanie produktu zostało poparte badaniami nauko­wymi, ale nie ma odnośników do tych badań lub są one bardzo mgli­ste albo nieaktualne. Producenci zalegalizowanych preparatów chęt­nie przedstawiają wyniki testów naukowych i ich nie ukrywają.
  • Produkt zachwalany jest jako taki, który przynosi same pożytki i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków ubocznych. Większość le­ków oraz innych terapii powoduje jakieś objawy uboczne.
  • Producent danego specyfiku oskarża rząd, lekarzy lub firmy farma­ceutyczne o ukrywanie ważnych informacji na temat dobroczynnego działania określonego preparatu. W istocie nie ma powodu, aby wła­dze albo lekarze tak postępowali.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.