Zachowanie ostrożności

Coraz bardziej staje się jasne, że medycyna komplementarna i alter­natywna może odegrać pewną rolę w poprawianiu zdrowia. Warto jed­nak pamiętać o niektórych różnicach między tymi niekonwencjonalny­mi metodami a bardziej tradycyjnymi sposobami leczenia. Gdy postanowisz wypróbo­wać jakieś terapie uzupełniające i alternatywne, chroń swoje zdrowie – i portfel – dowiadując się wszystkiego, co tylko możesz, na temat danej metody i pożytkach, które ponoć ona przynosi, jak twierdzą praktykują­ce ją osoby.

Narodowe Centrum Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (NCCAM) zaleca następujący sposób postępowania:

Zbierz informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności danej te­rapii. Pożytki, jakich dostarcza jakaś metoda leczenia, powinny przewyż­szać ryzyko, które ona ze sobą niesie. Aby dowiedzieć się więcej o okre­ślonej kuracji, można poszukać stosownych informacji w oficjalnych źród­łach. Spróbuj też sięgnąć po literaturę popularnonaukową odwiedzając bibliotekę publiczną lub uniwersytecką albo korzystając z Internetu. Miej świadomość, że wiele stron internetowych, które zamieszczają informacje na temat zdrowia, to w istocie jedynie reklamy różnych produktów.

Określ umiejętności i wiarygodność osoby praktykującej daną metodę. Jeśli masz do czynienia z kimś posiadającym dyplom, sprawdź w odpowiednim lokalnym albo ogólnokrajowym rejestrze kwalifikacje tego człowieka i zobacz, czy nie było na niego żadnych skarg. Gdy ku­pujesz produkt jakieś firmy, skontroluj w miejscowej izbie handlowej, czy nikt się na nią nie skarżył.

Oceń całkowity koszt terapii. Koszty kuracji uzupełniających i alter­natywnych przeważnie nie są pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego, a więc warto dokładnie wiedzieć, ile wyniesie koszt danej terapii.

Porozmawiaj z lekarzem. Lekarz pomoże określić, czy dana metoda leczenia przyniesie pożytek i czy jest bezpieczna. Niektóre terapie kom­plementarne i alternatywne mogą wchodzić w interakcje z lekami, które pacjent przyjmuje, lub niekorzystnie wpływać na inne problemy zdro­wotne, z jakimi się boryka.

Nie zamieniaj wypróbowanej metody leczniczej na niesprawdzo­ną. Jeśli dowiedziono, że jakiś lek, operacja lub inna kuracja zalecana przez lekarza może dopomóc, nie warto zamieniać jej na alternatywne produkty, praktyki lub terapie, których skuteczność nie została jeszcze potwierdzona.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.