Preparaty zwalczające raka

Niektóre suplementy dietetyczne uważane są za środki pomagające leczyć raka lub mu zapobiegać. Nie ma naukowych dowodów na to, że produkty te przynoszą rzeczywiście takie skutki, a niektóre z tego rodza­ju zapewnień mogą być nawet niebezpieczne. Dwa popularne suplemen­ty sprzedawane jako leki przeciwrakowe to:

Chaparral. Larrea tridentata, zwany też krzewem kreozotowym, to pustynna roślina rosnąca w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczo­nych i Meksyku. Indianie stosowali chaparral do leczenia różnych dole­gliwości, od przeziębienia po ukąszenia węży. W ostatnich dziesięciole­ciach roślina ta pojawiła się w postaci herbatek, kapsułek i tabletek. Uważa się, że może leczyć różne choroby, w tym również raka.

Naukowcy sądzą że pewien związek chemiczny występujący w chaparralu, zwany kwasem nordihydroguairetowym, może zapobiegać re­plikacji komórek nowotworowych, a także wirusów i bakterii. Badania jednak nie wykazały, by wyciąg z tej rośliny niszczył raka lub mu zapo­biegał, a zdaniem badaczy zażywanie go może prowadzić do nieodwra­calnego uszkodzenia wątroby.

Chrząstka rekina. Badacze uważają że chrząstka rekina zawiera białko, które powstrzymuje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w guzach, zapobiegając nowotworom u rekinów. Dlatego też niektórzy ludzie uznają że kapsułki zawierające chrząstkę rekina tak samo oddzia­łują na człowieka – powstrzymują rozwój raka i prowadzą do zmniejsza­nia się guzów. Jednakże w pewnych zakrojonych na niewielką skalę ba­daniach stwierdzono, że suplementy z chrząstki rekina są przeważnie nieskuteczne.

Zresztą dość wątpliwe, by kapsułki z chrząstką rekina zawierały wy­starczająco dużó oczyszczonego białka, aby wywierać jakiś skutek. Białko to, tak jak inne proteiny, na ogół ulega strawieniu, a więc może nigdy nie dotrzeć do krwi, by przynieść pożądany pożytek. Poza tym chrząstka rekina ma nieprzyjemny smak, a duże jej dawki wywołują mdłości u niektórych ludzi.

Świadomość ryzyka

Inaczej niż w przypadku leków na receptę, amerykański Departament Kontroli Żywności i Leków (FDA) nie kontroluje skuteczności suple­mentów dietetycznych. Poza tym zasady dotyczące bezpieczeństwa sto­sowania owych produktów różnią się od tych zalecanych przez FDA. W przypadku leków na receptę, zanim zostaną dopuszczone do sprzeda­ży, producent musi dowieść, że dobroczynne działanie danego środka farmaceutycznego przewyższa wszelkie zagrożenia związane z jego

zażywaniem. Gdy mamy do czynienia z suplementami dietetycznymi, urzędnicy służby zdrowia zakładają że dany produkt jest bezpieczny do czasu, aż zostanie udowodnione, iż jest inaczej. Suplement dopiero wte­dy zostaje usunięty z rynku, gdy okaże się niebezpieczny.

A ponieważ suplementy dietetyczne nie podlegają tym samym proce­durom kontrolnym co leki na receptę, mogą zawierać substancje tok­syczne, niewymienione na etykiecie. Tak było z PC SPES, ziołową mik­sturą, sprzedawaną jako lek na raka prostaty. Analiza laboratoryjna wy­kazała, że kilka partii tego specyfiku było skażonych lekami farmaceu­tycznymi, między innymi estrogenem oraz warfaryną rozcieńczającą krew, które mogą być szkodliwe dla niektórych ludzi, gdy przyjmowane są nieprawidłowo. W 2002 roku producent dobrowolnie wycofał z ryn­ku omawiany produkt.

Na ogół lepiej unikać suplementów dietetycznych w następujących sytuacjach:

  • • Masz poddać się operacji. Suplementy mogą wchodzić w interakcje ze środkami znieczulającymi lub powodować niebezpieczne powi­kłania, takie jak krwotok lub wysokie ciśnienie krwi.
  • • Liczysz sobie mniej niż 18 lat lub więcej niż 65 lat. Niewiele suple­mentów przebadano na dzieciach. A starsi dorośli czasem metaboli­zują leki inaczej niż młodsi pacjenci.
  • • Zażywasz leki na receptę lub sprzedawane bez recepty. Niektóre zioła mogą powodować poważne skutki uboczne, gdy połączy się je z pewnymi farmaceutykami, takimi jak aspiryna.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.