Podejmowanie odpowiedzialności

Dobre zdrowie nie bierze się samo z siebie. Przeważnie wypływa ono z mądrych decyzji, jakie podejmujemy, takich jak unikanie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu, opanowanie stresu i wypracowanie bez­piecznych nawyków związanych z pożyciem płciowym. Dobre zdrowie prostaty wynika z tego typu całościowych działań. To prawda, że nie ma­my kontroli nad pewnymi aspektami zdrowia związanymi ze sterczem i nie potrafimy ich zmienić. Możemy jednak być świadomi wszelkich zmian i problemów. Regularne wizyty u lekarza i coroczne badanie pro­staty zwiększa szansę na wczesne wykrycie zaburzeń tego gruczołu – wte­dy, gdy istnieje większe prawdopodobieństwo skutecznego ich leczenia.

Wybory, których dokonujesz z dnia na dzień, przyczynią się do zacho­wania gruczołu krokowego w dobrym stanie lub przywrócenia mu zdro­wia, gdy choruje. Wymaga to czasem wprowadzenia zmian w stylu ży­cia, takich jak stosowanie bardziej odżywczej diety i zwiększenie ak­tywności fizycznej. Porozmawiaj o terapiach uzupełniających i alterna­tywnych z lekarzem, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem wąt­pliwych produktów lub praktyk. Wszystko to wiąże się z podjęciem od­powiedzialności za własne dobre samopoczucie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.