Medytacja

Medytacja to sposób na uspokojenie umysłu i ciała, pochodzący z dawnych tradycji religijnych i kulturowych. Polega ona na skupianiu się na oddechu lub powtarzanym słowie albo innym dźwięku. Dzięki te­mu strumień myśli, które normalnie zajmują naszą uwagę, zostaje po­wstrzymany, co prowadzi do stanu fizycznego odprężenia, a także uspokojenia, czujności i równowagi psychicznej. Regularną medytację można stosować do łagodzenia lęku i niepokoju, stresu, bólu, depresji oraz bezsenności. Badania sugerują że może również pomóc w obniże­niu ciśnienia krwi. Terapia ta uważana jest na ogół za bezpieczną jeśli tylko nie wiąże się z odwlekaniem decyzji, by zasięgnąć porady lekar­skiej w przypadku pilnych czy też już rozpoznanych problemach zdro­wotnych. Choć medytacja może się wydawać prosta, uczenie się kontro­lowania myśli okazuje się wcale niełatwe. Im dłużej jednak ktoś prakty­kuje, tym łatwej mu się skoncentrować, nie pozwalając myślom błądzić.

Muzyka, taniec i terapia sztuką

Jeden lub więcej tego typu sposobów ekspresji twórczej może działać uspokajająco i kojąco, poprawiać nastrój, a w niektórych przypadkach łagodzić ból i cierpienie. Poza tym dodają one pewności siebie i zmniej­szają objawy depresji. Nie trzeba być wprawnym tancerzem, malarzem czy muzykiem, żeby oddawać się tego rodzaju czynnościom – na przy­kład każdy może słuchać muzyki i cieszyć się nią. W Stanach Zjedno­czonych niektóre organizacje państwowe propagują wykorzystywanie muzyki, tańca oraz sztuk pięknych w celach zdrowotnych i leczniczych i mają one swoje filie i oddziały w całym kraju. Niektóre ośrodki me­dyczne także oferują programy obejmujące terapię muzyką tańcem i sztuką.

Joga

Praktyka jogi znana jest od tysięcy lat i szybko zyskuje popularność w Stanach Zjednoczonych. Serie określonych pozycji połączone z kon­trolowanymi ćwiczeniami oddechowymi pomagają oderwać uwagę od problemów dnia codziennego i skupić się bardziej na ruchach ciała pod­czas przyjmowania pozycji, wymagających skupienia i poczucia równo­wagi. Według Narodowych Instytutów Zdrowia joga pomaga zreduko­wać odczuwany stres i niepokój, spowalnia oddech, obniża ciśnienie krwi i również łagodzi bóle pleców. Aby jednak joga była skuteczna, wymaga wprawy i regularnej praktyki.

Tai chi

Tai chi nazywane jest niekiedy „medytacją w ruchu”. Ta pełna wdzię­ku forma ćwiczeń, która powstała w Chinach jako sztuka samoobrony, coraz bardziej integruje się z konwencjonalną opieką zdrowotną na ca­łym świecie. Do pożytków wynikających z ćwiczenia tai chi zaliczamy rozładowanie stresu, zwiększenie energii i wytrzymałości, poprawę gięt­kości i poczucia równowagi – zwłaszcza u starszych osób.

Tai chi polega na wykonywaniu serii łagodnych, uważnych ruchów, które płynnie przechodzą z jednej pozycji do drugiej bez zatrzymywania się. Ćwiczenia te wykonuje się we własnym, płynnym tempie, nie ma w nich przejawów jakiejkolwiek rywalizacji i praktycznie nie wywierają one żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.