Energioterapie

Niektóre terapie uzupełniające i alternatywne skupiają się na przeko­naniu, że naturalne siły odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowia i uzdrawianiu. Kiedy drogi przepływu energii w ciele zostają zabloko­wane lub zaburzone, wtedy pojawia się choroba. Aby uzdrowić ciało, trzeba przywrócić swobodny przepływ energii. Brak dowodu na to, że owe terapie leczą schorzenia prostaty, ale metody te wydają się bez­pieczne i mogą przynosić inne korzyści zdrowotne.

Akupunktura

Akupunktura należy do najlepiej przebadanych niekonwencjonalnych praktyk medycznych. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia wy­dały oficjalne orzeczenie, że akupunktura pomaga złagodzić ból, w tym również występujący podczas zabiegów endoskopowych, oraz pewne rodzaje bólu przewlekłego. Badania kliniczne wykazały, że skutecznie zmniejsza dolegliwości bólowe u osób cierpiących na raka. Istnieją tak­że mocne dowody na to, że ta metoda łagodzi mdłości i wymioty spo­wodowane przez chemioterapię i środki znieczulające.

Podczas typowej sesji akupunktury osoba ją praktykująca wbija cien­kie jak włos igły w skórę pacjenta w różnych kombinacjach. Ma to na celu usunięcie blokad i sprzyja swobodnemu przepływowi energii życio­wej (chi). Akupunkturzysta może delikatnie poruszać wbitymi igłami, stymulować je elektrycznie lub podgrzewać. Terapia obejmuje zwykle całą serię sesji, przeprowadzanych co tydzień lub co dwa tygodnie – ta­ka wizyta trwa przeważnie od trzydziestu minut do godziny. Wbijanie igieł powoduje lekki ból lub też jest bezbolesne. Niektórzy uważają na­wet taki zabieg za relaksujący. Niepożądane skutki uboczne występują w akupunkturze rzadko, ale mogą się pojawić. Wypada się upewnić, czy akupunkturzysta jest dobrze wyszkolony i przestrzega zasad higieny, między innymi, czy używa igieł jednorazowych.

Akupresura

Akupresura, podobnie jak akupunktura, wywodzi się z przekonania, że tuż pod skórą znajdują się niewidzialne ścieżki czy też kanały, który­mi płynie energia – „siła życiowa” naszego organizmu. Podczas zabiegu akupresury osoba stosująca tę praktykę uciska palcami określone punk­ty na ciele pacjenta, by przywrócić swobodny przepływ chi i złagodzić dolegliwości. Badania nad pożytkami akupresury nie przyniosły jedno­znacznych wyników, ale niektórzy ludzie uważają tę terapię za pomoc­ną i relaksującą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.