Rokowania

Współczynnik przeżycia w przypadku raka gruczołu krokowego znacznie się poprawił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Według Amery­kańskiego Towarzystwa Przeciwrakowego liczba zgonów z powodu no­wotworu prostaty zmniejszyła się o 34 procent między rokiem 1990 a 2004. Obecnie wskaźnik śmiertelności wynosi około 25 zgonów na 100 tysięcy osób. W połowie lat osiemdzie­siątych XX wieku współczynnik przeżycia pięciu lat u dorosłych męż­czyzn z rakiem prostaty był równy 76 procent. Liczba ta wzrosła do 99 procent w latach 1996-2003, a specjaliści przewidują dalszy spadek liczby zgonów. Obecnie około 91 procent dorosłych mężczyzn z nowo­tworem stercza przeżywa co najmniej dziesięć lat, a 76 procent piętna­ście lat lub więcej. Wśród czarnoskórych pacjentów współczynnik prze­życia jest mniejszy niż u mężczyzn rasy białej.

Wskaźniki dotyczące przeżywalności pewnie nadal będą się popra­wiać, jeśli więcej mężczyzn zdecyduje się poddawać regularnym bada­niom per rectum oraz testom na PSA, które pozwalają na wykrycie raka w początkowym stadium. W przypadku nowotworów wcześniej rozpo­znanych i ograniczonych do gruczołu prostaty współczynnik przeżywal­ności wynosi niemal 100 procent.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.