Odpowiedzi na pytania

Co to są markery nowotworowe?

To substancje wytwarzane przez komórki rakowe; występują one w naszej krwi. Gdy ich stężenie jest podwyższone, może to świadczyć o obecności raka. W czasie leczenia oraz następujących po nim wizyt kontrolnych twoja krew może być rutynowo badana, aby sprawdzić, czy poziom markerów nowotworowych nie jest podwyższony. PSA to tego rodzaju marker w przypadku raka prostaty.

Czy biopsja to jedyna metoda, która pozwala z całą pewnością stwier­dzić raka stercza?

Tak. Inne metody, takie jak badanie palpacyjne per rectum czy test na PSA mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa sugerować nowotwór pro­staty, ale biopsja jest jedynym pewnym sposobem potwierdzenia tej diag­nozy.

Czy wyniki biopsji mogą być błędne?

Kiedy próbki tkanki są pobierane z gruczołu krokowego, możliwe jest pominięcie raka. Nazywamy to błędem przy pobieraniu próbki. Prawid­łowy wynik biopsji nie gwarantuje, że nie ma się nowotworu. Błędy przy pobieraniu próbek zdarzają się jednak stosunkowo rzadko.

Czy biopsja może uaktywnić komórki nowotworowe, pozwalając się im rozprzestrzeniać?

Nie ma dowodów, które sugerowałyby, że coś takiego może się zda­rzyć. Komórki rakowe niepobrane podczas biopsji pozostają w obrębie guza, gdzie wyrosły.

Dlaczego przed biopsją trzeba zaprzestać brania aspiryny?

Aspiryna oraz pewne inne leki przeciwbólowe rozrzedzają krew i mo­gą zwiększać ryzyko krwawienia. Przerwanie zażywania tych środków na krótki czas przed biopsją prostaty i po niej zmniejszy prawdopodo­bieństwo wystąpienia silnego krwotoku podczas pobierania próbek z te­go gruczołu. To samo dotyczy przepisywanych na receptę leków rozrze­dzających krew, przyjmowanych w celu zmniejszenia jej krzepliwości, takich jak warfaryna (Coumadin).

Czy to możliwe, żeby biopsja spowodowała stałą impotencję?

Nie. Impotencja następująca po biopsji jest prawdopodobnie wyni­kiem stresu, który często towarzyszy diagnozowaniu i leczeniu raka pro­staty. W niektórych przypadkach może być rezultatem przejściowego stanu zapalnego.

Czy może się zdarzyć, że zarażę żonę rakiem podczas stosunku płcio­wego?

Nie. Komórki rakowe nie przejdą na partnerkę w trakcie stosunku seksualnego. A nawet gdyby zdołały, to nie będą w stanie rozwijać się w ustroju innej osoby, ponieważ są genetycznie zakodowane dla danego organizmu.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.