Co dalej

Schemat podejmowania decyzji przedstawiony poma­ga podsumować kolejne kroki, jakie trzeba przejść w procesie diagnozo­wania raka stercza. Podejrzenie o raka – poprzedzone testem wykazują­cym podwyższone stężenie PSA oraz świadczącym o nieprawidłowo­ściach badaniem per rectum – prowadzi do biopsji i pobrania niewiel­kich próbek tkanki gruczołu krokowego. Gdy w laboratorium w owych próbkach zostaną wykryte komórki nowotworowe, analizuje się je, by określić stopień złośliwości i prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się raka poza prostatę (klasyfikacja). Dalsze badania, obejmujące róż­nego rodzaju metody obrazowania, pomagają określić, jak daleko rak mógł się rozprzestrzenić (stopień zaawansowania). Dzięki tej wiedzy dochodzimy do punktu krytycznego, w którym trzeba się zdecydować, jak leczyć raka prostaty – ocenić, czy został on wykryty w momencie, gdy wciąż pozostaje w obrębie gruczołu krokowego (nowotwór ogra­niczony), czy też rozprzestrzenił się do innych części ciała (rak z prze­rzutami).

Sposoby leczenia nowotworu stercza są różne i zależą od wybranej metody. W rozdziałach siódmym i ósmym przedstawimy szczegółowe opisy tych rodzajów terapii i opiszemy proces podejmowania decyzji, którą należy podjąć wraz z lekarzem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.