Odpowiedzi na pytania

Czy to możliwe, żeby ktoś się urodził z nieprawidłowo rozwiniętym gruczołem prostaty?

Tak. Można mieć wrodzoną nieprawidłową budowę stercza. Ze względu na położenie tego gruczołu mężczyźni z wrodzonymi wadami prostaty mają też czasem wady nerek, co wpływa zarówno na układ mo­czowy, jak i rozrodczy. Owe zaburzenia nie są jednak częste i łatwo je wykryć za pomocą badań radiologicznych lub ultrasonograficznych.

Przebyłem chorobę przenoszoną drogą płciową. Czy wskutek tego je­stem bardziej narażony na choroby prostaty?

Tak, to możliwe. Niektóre choroby weneryczne, takie jak rzeżączka i zakażenie chlamydią mogą powodować zapalenie cewki moczowej, przewodu, który wyprowadza mocz z pęcherza. Taki stan zapalny pro­wadzi niekiedy do powstania tkanki bliznowatej, która zwęża lub bloku­je cewkę moczową, zwiększając ryzyko wystąpienia infekcji w dolnym odcinku układu moczowego lub w gruczole prostaty (zapalenie stercza).

Czy to prawda, że zabieg podwiązania nasieniowodów może zwięk­szyć ryzyko zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego?

Nie. Wyniki kilku przeprowadzonych badań wywołało pewne speku­lacje na temat tego, czy przecięcie nasieniowodów może zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju raka prostaty. Jednakże badacze wraz z pracownikami Narodowych Instytutów Zdrowia przejrzeli dane na te­mat przecięcia nasieniowodów i doszli do wniosku, że ten rodzaj stery­lizacji nie zwiększa ryzyka zachorowania na nowotwór stercza.

Naukowcy uważają że pojawienie się tego typu kwestii w badaniach można wytłumaczyć faktem, że większość zabiegów przecięcia nasie­niowodów jest wykonywanych przez urologów, a panowie mający do­bry kontakt z urologami częściej są skłonni do poddawania się regular­nym badaniom kontrolnym stercza. Dlatego też nowotwory tego gruczo­łu wykrywane są u nich wcześniej niż u mężczyzn, którzy nie badają swojej prostaty regularnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.