Wskaźnik objawów zaburzeń prostaty

Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) opracowało serię pytań dotyczących specyficznych objawów towarzyszących łagodnemu przerostowi gruczołu krokowego. W ramach badania oceniasz w skali od 1 do 5, jak poważne są twoje dolegliwości. Wynik końcowy, który stanowi rezultat wszystkich odpowiedzi, pomaga ocenić, jak silnie owe symptomy wpływają na codzienne życie.

W „Międzynarodowej skali objawów chorób prostaty” (IPSS – skrót z ang. International Prostatę Symptom Score) do pytań zawartych w kwestionariuszu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA) dodano takie, które ma związek z jakością życia. Owo dodatko­we pytanie dotyczy bardziej osobistych odczuć – pomaga ocenić, jak bardzo przeszkadzają ci twoje dolegliwości. Pytanie to dotyczy spędze­nia reszty życia z takimi objawami, jakie obecnie występują. Powinieneś odpowiadać szczerze, tak jak czujesz. Odpowiedź, określająca stopień, w jakim choroba utrudnia życie, musi zmieścić się w skali od 0 do 6, przy czym 0 oznacza stan pełnego zadowolenia, a 6 wrażenie, że czujesz się okropnie. Uzyskany wynik pozwoli ocenić, jakie leczenie będzie sto­sowne, o ile w ogóle jest potrzebne.

Na przykład ktoś, kto ma umiarkowane dolegliwości według skali Ame­rykańskiego Towarzystwa Urologicznego, ale choroba utrudnia mu życie w niewielkim stopniu, może być bardziej zadowolony z życia, nie podejmu­jąc leczenia lub poddając się minimalnie inwazyjnej terapii, niż godząc się na bardziej inwazyjny sposób kuracji, ryzykując przy tym, że doświadczy jej skutków ubocznych. Z kolei pacjent z takimi samymi objawami, lecz uznający, że mocno przeszkadzają mu one w życiu, może być skłonny tole­rować skutki uboczne bardziej inwazyjnej terapii, aby doznać ulgi.

Twoje odpowiedzi na pytania z kwestionariusza dotyczącego obja­wów zaburzeń prostaty mogą wpłynąć na proces wyboru optymalnej terapii. Jeżeli ty i twój lekarz uważacie, że dolegliwości stały się zbyt uciążliwe, można rozwa­żyć przeprowadzenie innych badań, aby ocenić stan choroby i określić, czy potrzebne będzie bardziej inwazyjne leczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.