Stawianie diagnozy

Jeśli masz problemy z oddawaniem moczu, podczas kolejnej wizyty u lekarza opisz mu swoje objawy. Stwierdzi on, czy masz łagodny prze­rost stercza i czy twoje dolegliwości wymagają leczenia. Jeżeli nie są one zbyt uciążliwe i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, leczenie mo­że nie być konieczne. Nie oznacza to jednak, że nie należy ich obserwo­wać. Twoje objawy zamiast świadczyć o łagodnym przeroście prostaty, mogą stanowić wczesne ostrzeżenie przed bardziej poważnymi choroba­mi, takimi jak kamienie w pęcherzu, infekcja lub rak pęcherza, niewy­dolność serca, cukrzyca, zaburzenia neurologiczne, zapalenie lub nowo­twór prostaty, albo też są to skutki uboczne zażywanych leków.

Aby lepiej zrozumieć chorobę, lekarz zada ci pytania dotyczące two­ich dolegliwości, tego, kiedy się pojawiły i jak często występują. Spyta również o inne problemy zdrowotne, z jakimi się borykasz, zażywane przez ciebie leki oraz to, czy w twojej rodzinie występowały schorzenia prostaty. Poza tym badanie kontrolne może obejmować:

  • Badanie palpacyjne per rectum, które pozwoli stwierdzić, czy twoja prostata jest powiększona, i pomoże wykluczyć raka stercza;
  • Analizę moczu, aby wykluczyć infekcję lub chorobę, która może wywoływać podobne objawy;
  • Test krwi na antygen swoisty gruczołu krokowego (PSA), co pomo­że wykluczyć nowotwór.

Jeśli wyniki tych badań sugerują łagodny przerost stercza, lekarz być może zechce skierować cię na dalsze badania. Pomogą one potwierdzić diagnozę i określić, jak bardzo choroba jest poważna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.