Oznaki i objawy

Objawy łagodnego przerostu stercza bywają u niektórych panów wy­jątkowo dokuczliwe, innym zaś przysparzają stosunkowo niewielu pro­blemów. Wpływ, jakie wywiera ta choroba, różni się w zależności od rozmiaru i kształtu narośniętej tkanki, jej umiejscowienia wewnątrz pro­staty oraz oddziaływania na pęcherz. Tylko około połowy mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego doświadcza objawów, któ­re są zauważalne lub na tyle dokuczliwe, by skłonić ich do szukania po­mocy lekarskiej. Do symptomów tych zaliczamy:

  • Częste oddawanie moczu, w tym również wielokrotne budzenie się w nocy w celu udania się do toalety;
  • Słaby strumień moczu;
  • Trudności z rozpoczęciem mikcji lub oddawanie moczu z przerwami;
  • Zwiększenie okresu wyciekania moczu kroplami po zakończeniu mikcji;
  • Występowanie silnego parcia na pęcherz, które prowadzi niekiedy do mimowolnego popuszczania moczu;
  • Uczucie pełności pęcherza lub niemożność całkowitego opróżnienia go.

Na początku łagodny przerost prostaty daje niewiele objawów, ponie­waż silne mięśnie pęcherza nadal potrafią wypchnąć urynę przez zwężo­ną cewkę moczową. Jednakże te silne skurcze sprawiają że ściana pęcherza staje się grubsza i mniej elastyczna – co powoduje tylko, że mamy potrzebę częstszego oddawania moczu i silniejsze parcie na pęcherz. Być może zaczynasz unikać imprez towarzyskich, aby nie na­razić się na konieczność stania w długiej kolejce do toalety. Albo też budzisz się rano zmęczony z powodu częstych wycieczek w nocy do ła­zienki w celu opróżnienia pęcherza. A może przestałeś nosić slipy w ja­snych kolorach – z obawy, by nie było na nich widać śladów po kroplach moczu.

Większa prostata wcale nie zawsze oznacza, że ktoś będzie miał poważniejsze objawy – zależy to tylko od tego, jak bardzo wewnętrzny wzrost tkanki wpływa na pęcherz i cewkę moczową. Co więcej, objawy gruczolaka wcale nie muszą się z czasem nasilać. Według niektórych przeprowadzonych badań lekkie i średniodokuczliwe symptomy nasiliły się w około dwudziestu procent przypadków, zmniejszyły u kolejnych dwudziestu procent pacjentów i pozostały takie same u reszty panów z badanej grupy. U niektórych mężczyzn pęcherz robi się mały oraz mięsisty i nie utrzymuje już moczu tak dobrze jak kiedyś. U innych zaś rozciąga się nadmiernie, jego mięśnie tracą napięcie i nigdy nie opróżnia się do końca. Kiedy pacjent nie może całkowicie opróżnić pęcherza, łagodny przerost prostaty staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia, powodując nawracające infekcje pęcherza i uszkodzenie nerek, czemu może towarzyszyć gorączka, wymioty oraz ból pleców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.