Kolejne kroki

Tryb podejmowania decyzji, przedstawiony na stronie 64, to wizual­ny przewodnik, który pomoże ci poruszać się na drodze stawiania diag­noz i wybierania sposobów leczenia łagodnego przerostu stercza (BPH). Ów przewodnik ma charakter ogólny – czyjeś doświadczenia mogą się różnić od przedstawionych tutaj, w zależności od doznawanych obja­wów, wieku, zdrowia fizycznego oraz zaleceń lekarza. Droga, jaką wy­bierzesz w procesie podejmowania decyzji dotyczącej kuracji, zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze znosisz dolegliwości dolnego odcin­ka układu moczowego, jeśli ich doświadczasz – chodzi tutaj o twój wy­nik IPSS (międzynarodowej skali objawów chorób prostaty) dotyczący tego, jak bardzo objawy utrudniają życie. Toleran­cja danego człowieka może znacznie się różnić od tego, co jest w stanie znieść inna osoba. Wraz z lekarzem trzeba określić własny poziom (dyskomfortu psychicznego i ustalić granicę tolerancji.

Na schemacie podejmowania decyzji wskaźnik objawów AUA/IPSS znajduje się zaraz po wstępnej ocenie dokonanej przez lekarza. Lekkie objawy łagodnego przerostu stercza (wynik AUA/IPSS równy 7 lub mniejszy) mogą nie wymagać niczego innego, jak tylko starannej obser­wacji. Dolegliwości o umiarkowanym lub znacznym nasileniu (wynik równy 8 lub wyższy) zazwyczaj wymagają dalszych badań i terapii.

Kilkadziesiąt lat temu jedyną metodą leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego była operacja. Gdy ktoś cierpiał na tę chorobę, cze­kał, aż objawy staną się na tyle poważne, i dopiero wtedy myślał o chi­rurgicznym usunięciu przeszkadzającej tkanki prostaty. Niedawno do­stępne stały się też inne metody, w tym również podawanie środków far­maceutycznych i mniej inwazyjne kuracje. Często stosuje się je na po­czątku kuracji, choć wielu mężczyzn będzie w końcu wymagać leczenia chirurgicznego.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.