Badania hydrodynamiki moczu

Gdy istnieje podejrzenie, że twoje objawy są bardziej powiązane z pę­cherzem niż z prostatą określona seria badań pomoże lekarzowi ocenić funkcjonowanie pęcherza – ustalić, ile uryny może on pomieścić, jakie ciśnienie powstaje wewnątrz i w jakim stopniu pęcherz jest napełniony, w momencie gdy odczuwasz potrzebę udania się do toalety. Ogólnie na­zywamy to badaniem hydrodynamiki moczu.

Badanie strumienia moczu. Za pomocą tego testu mierzymy, jaka ilość moczu wypływa z pęcherza na sekundę. Wyniki mogą sugerować niedrożność dróg moczowych lub problem z mięśniami miednicy. Pa­miętaj, że siła strumienia moczu naturalnie maleje wraz z wiekiem. Pod­czas tego badania oddajesz mocz do specjalnego urządzenia w zaciszu gabinetu zabiegowego. Gdy wypływa ponad 15 mililitrów moczu na se­kundę (ml/s), wynik jest prawidłowy lub oznacza jedynie lekkie zabu­rzenia. Wynik w granicach od 10 do 15 ml/s często towarzyszy dolegli­wościom o umiarkowanym nasileniu, a niższy od 10 ml/s zazwyczaj wskazuje na znaczny łagodny przerost stercza (BPH).

Badanie zastoju moczu. Po skorzystaniu z toalety część moczu cza­sem pozostaje w pęcherzu. Jego ilość za każdym razem może być różna. Zaleganie zbyt dużej ilości uryny powoduje niekiedy problemy. Taki mocz często jest wylęgarnią bakterii, co prowadzi do nawracających in­fekcji dróg moczowych i uszkodzenia nerek. Za pomocą tego badania można określić, na ile opróżnia się pęcherz, ewentualnie ile moczu w nim zalega. Jeśli w pęcherzu pozostaje więcej niż około 100 mililitrów uryny (mniej więcej połowa filiżanki), potrzebne pewnie będą dal­sze badania. Istnieją dwa sposoby przeprowadzania tego testu – przy użyciu giętkiego cewnika wsuwanego do pęcherza lub urządzenia ultra- sonograficznego. Ta druga metoda jest bardziej rozpowszechniona, ale daje mniej dokładne wyniki.

Cystometria. Do pęcherza wsuwamy niewielki cewnik, zawierający urządzenie do mierzenia ciśnienia, zwane cystometrem. Następnie do pustego pęcherza powoli wlewa się wodę, do momentu aż pacjent po­czuje potrzebę oddania moczu. W teście badającym ciśnienie strumienia uryny porównujemy ciśnienie wewnątrz pęcherza do siły, z jaką mocz wypływa z penisa. Badanie to pozwala też ocenić pracę mięśni dna miednicy, które zapobiegają mimowolnemu wyciekaniu moczu. Dzięki temu testowi można rozpoznać niedrożność będącą rezultatem łagodne­go przerostu stercza (BPH).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.