Sprawy do rozważenia

Wybór metody leczenia, która najlepiej w danym przypadku posłuży, wiąże się z rozważeniem wszystkich możliwości w odniesieniu do ogól­nie pojętego zdrowia, potrzeb, wartości oraz stylu życia. Podejmując od­nośną decyzję, zastanów się nad przedstawionymi tutaj sprawami oraz pytaniami, które powinieneś zadać sobie i lekarzowi.

Jak dużo czasu masz na podjęcie decyzji?

Weź pod uwagę stopień złośliwości swojego raka prostaty – czy może się szybko rozrastać? Je­śli tak, ważne, abyś podjął decyzję względnie prędko i rozpoczął lecze­nie. A jeśli rośnie powoli? Wiele nowotworów stercza rozrasta się powoli i może nie wymagać natychmiastowego leczenia, a więc prawdopodob­nie nie trzeba się spieszyć z podjęciem decyzji.

Jaki jest obecnie ogólny stan twojego zdrowia?

Czy są jakieś inne choroby, które mogą mieć wpływ na twoją formę w ciągu najbliższych kilku lat? Jeśli jesteś młody i względnie zdrowy, możesz wziąć pod uwa­gę bardziej agresywne metody leczenia, które pomogą ci zachować kon­dycję na obecnym poziomie. Jeżeli jednak inne schorzenia mają wpływ na twoje zdrowie, możesz wybrać mniej agresywne terapie, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że doświadczysz wielu długo­terminowych szkodliwych skutków raka stercza.

Jak istotnym czynnikiem jest twój wiek?

Nowotwór prostaty w wieku osiemdziesięciu kilku lat jest czymś innym niż analogiczna choroba u kogoś po czterdziestce. Jeśli jesteś w podeszłym wieku, agre­sywna forma leczenia być może nie przedłuży ci życia i w takim razie nie ma uzasadnienia. Pewnie lepiej wybrać mniej inwazyjną terapię, z którą nie wiąże się ryzyko poważnych powikłań. Młodszy mężczyzna może być skłonny zaakceptować bardziej agresywne leczenie, które łą­czy się z większym dyskomfortem i znaczniejszymi skutkami uboczny­mi, jeśli daje ono większą szansę na dłuższe życie. Ważne też, aby roz­ważyć swój ogólny pogląd na życie. Czy uważasz siebie za człowieka młodego i aktywnego? Jeśli tak, być może uznasz, że warto wziąć pod uwagę bardziej agresywne sposoby leczenia, bez względu na to, jaki jest twój wiek kalendarzowy.

W jaki sposób wybrana metoda leczenia wpłynie na twój tryb ży­cia? Czy perspektywa wystąpienia potencjalnych skutków ubocznych – zwłaszcza impotencji i nietrzymania moczu – niepokoi cię na tyle, aby wpływać na twoją decyzję? Czy możesz na przykład dostosować swój tryb życia do tego, aby poddać się serii codziennych zabiegów radiote­rapii zewnętrznej?

Czy jesteś skłonny poddawać się następującym procedurom zwią­zanym z opieką medyczną?

Po leczeniu twoją chorobę trzeba obser­wować – a im mniej inwazyjna była terapia, tym ważniejsze pewnie bę­dzie dalsze monitorowanie stanu zdrowia. Czy jesteś skłonny poddawać się rutynowym testom krwi, badaniom per rectum oraz, być może, biop­sjom? Czy będziesz w razie potrzeby chodził do lekarza na badania kon­trolne?

Kiedy terapia dobiegnie końca, jak bardzo nadal będziesz się martwił o to, że nowotwór powróci?

Gdy wybierzesz opcję polegają­cą na wyczekiwaniu i obserwacji choroby, jak będziesz się czuł, wie­dząc, że w twoim ciele znajduje się rak, którego nie leczysz? Jeśli zde­cydujesz się na naświetlania – w formie implantów lub radioterapii ze­wnętrznej – czy będziesz miał większą pewność, że nowotwór znajduje się pod kontrolą czy też raczej wolałbyś pewność, jaką daje operacja?

W jaki sposób decyzja dotycząca leczenia wpłynie na twój zwią­zek z towarzyszką życiową?

Jeśli jesteś żonaty lub pozostajesz z kimś w stałym związku, zastanów się nad tym, jak podjęta przez ciebie decy­zja wpłynie na twoją partnerkę. Ów wybór dotyczy ciebie, ale oboje bę­dziecie musieli z nim żyć. Leczenie raka prostaty może być wydarze­niem zmieniającym życie. Otwarta i szczera dyskusja przed podjęciem decyzji dotyczącej leczenia pomoże wam obojgu poradzić sobie ze zmianami w waszym związku partnerskim, jeśli w wyniku leczenia po­jawią się zaburzenia układu moczowego lub seksualne. Porozmawiajcie o krótkotrwałych oraz długoterminowych skutkach leczenia i zestawcie je ze sobą. Partnerka powinna ci dopomóc w oszacowaniu określonych korzyści i zagrożeń. Twoja decyzja ma biologiczne, psychologiczne i so­cjologiczne aspekty i może wpłynąć na pożycie płciowe oraz życie co­dzienne wiele lat po zakończeniu terapii.

Czy doświadczenie i specjalizacja twojego lekarza ma nadmierny wpływ na twoją decyzję dotyczącą leczenia?

Postaraj się, aby wraz z lekarzem wybrać taką metodę leczenia, która jest dla ciebie najlepsza, a nie taką którą akurat lekarz najlepiej zna i ma w niej największe do­świadczenie.

Jak znaleźć specjalistę, który potrafi leczyć wybraną przez ciebie metodą?

Zanim zdecydujesz się na określoną terapię, porozmawiaj z le­karzem, który wyjaśni ci złożoność wyborów, przed jakimi stoisz, wy­słucha wątpliwości oraz uwag na temat wpływu stanu zdrowia na spra­wy związane z jakością życia. Być może łatwiej będzie podjąć decyzję po usłyszeniu opinii innego specjalisty. Leczeniem nowotworów prosta­ty zajmują się urolodzy, onkolodzy oraz lekarze wyspecjalizowani w ra­dioterapii. Warto porozmawiać ze specjalistą z każdej z tych dziedzin, ponieważ wszyscy mogą mieć różne zdania na temat wyboru optymal­nego sposobu leczenia.

Gdy zdecydujesz się na metodę inną niż oczekiwanie połączone z ob­serwacją wybierz lekarza, który ma w niej największe doświadczenie. Twój lekarz pierwszego kontaktu prawdopodobnie poleci ci jednego lub więcej takich specjalistów. Można też wypytać o specjalistów w pobli­skim szpitalu lub akademii medycznej albo skontaktować się z centrum onkologicznym. W każdym z tych miejsc otrzymasz informacje na temat ośrodków leczenia raka oraz programów z tym związanych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.