Operacja przez krocze

W tej formie operacji nacięcie ma miejsce między odbytem a moszną w której znajdują się jądra. Podczas takiego zabiegu krwawienie jest mniejsze, a czas rekonwalescencji krótszy, zwłaszcza u osób z nadwagą. Ale chirurg nie jest w stanie sięgnąć do pobliskich węzłów chłonnych, aby zbadać je pod kątem raka. Przy takim podejściu również o wiele trudniej lekarzowi umiejscowić i ocalić wiązki nerwów przymocowa­nych do prostaty, a czasem w ogóle nie bywa to możliwe. Dlatego też ten rodzaj operacji bywa rzadziej stosowany od zabiegu pozałonowego.

Czy jesteś dobrym kandydatem

Nadajesz się do prostatektomii radykalnej, jeśli:

  • Twój rak jest ograniczony do gruczołu krokowego.
  • Jesteś w dostateczniej dobrej formie, aby znieść operację.
  • Spodziewana długość twojego życia jest większa niż oczekiwany okres przeżycia, na jaki pozwala choroba nowotworowa.

Korzyści

W przypadku raka, który nie wychodzi poza granice prostaty, opera­cja jest bardzo skuteczną metodą leczenia. Jeśli nie rozprzestrzenił się on do narządów i tkanek w innych częściach ciała, możliwe jest usunięcie całego nowotworu i wyleczenie choroby.

Zagrożenia

  • Wszelkie poważne zabiegi chirurgiczne niosą ze sobą pewne ryzy­ko, w tym niewielkie zagrożenie śmiercią które wzrasta wraz z wie­kiem.
  • Można mieć zaburzenia erekcji. To zależy w dużej mierze od wie­ku, umiejętności chirurga oraz jakości wzwodów przed operacją. Je­śli miałeś kłopoty z osiąganiem lub utrzymaniem erekcji przed za­biegiem, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wystąpią z tym problemy i po operacji.
  • Można cierpieć na nietrzymanie moczu – przynajmniej przejściowo. Po wyjęciu cewnika niemal wszyscy pacjenci mają przez kilka dni problemy z kontrolą pęcherza. Niektórzy borykają się z tym proble­mem przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. W takim przypadku leki oraz inne rodzaje terapii mogą pomóc w przywróceniu kontroli nad pęcherzem.
  • Okres rekonwalescencji może trwać od jednego do dwóch miesięcy, a nawet dłużej.
  • Istnieje niewielkie ryzyko uszkodzenia odbytnicy – wtedy być mo­że potrzebna będzie kolejna operacja.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.