Odpowiedzi na pytania

Czy leczenie chirurgiczne jest bardziej złożone u niektórych męż­czyzn?

Prostatektomia radykalna może być trudniejsza u pacjentów, którzy są otyli lub mają wyjątkowo głęboką i wąską miednicę. Również jeśli gru­czoł krokowy jest bardzo duży, wtedy czasem trudniej go usunąć. Jed­nakże zręczny chirurg powinien pokonać te przeszkody.

Czy naświetlania są szkodliwe?

Naświetlania mogą być szkodliwe dla zdrowych tkanek, jeśli są apli­kowane w nadmiarze. Dlatego też dawka promieniowania, jaką pacjent otrzymuje podczas radioterapii, jest dokładnie obliczana i kontrolowana, aby zminimalizować uszkodzenia zdrowych komórek.

Czy implanty radioaktywne mogą wydostać się z prostaty?

Czasami się zdarza, że jakieś ziarna promieniotwórcze przedostaną się do cewki moczowej i zostaną wydalone wraz z uryną. Na ogół nie powoduje to problemów. Zdarza się też rzadko, że implanty te się prze­mieszczają i wędrują wraz z krwią do innych części ciała, zwłaszcza do klatki piersiowej i płuc. Liczba tych, które wydostają się z prostaty, jest bardzo mała – poniżej jednego procenta – wobec czego problem nie ma powszechnego charakteru. Obecnie naukowcy opracowują nowy rodzaj implantów promieniotwórczych, które są wbudowane we wchłaniający się pasek, dzięki czemu ryzyko migracji implantów stanie się mniejsze.

Czy powinienem zasięgnąć opinii jakiegoś innego lekarza przed pod­jęciem decyzji o leczeniu?

Gdy ktoś ma zaufanie do swojego lekarza i odpowiada mu wybrany plan leczenia, nie trzeba zasięgać dodatkowej opinii. Jeśli jednak dręczą wątpliwości co do postawionej diagnozy, nie ufa się do końca lekarzowi i nie podoba się proponowana metoda leczenia, wtedy można skonsulto­wać się z innym specjalistą. Jeżeli pacjent bierze pod uwagę wszystkie możliwe opcje terapeutyczne, warto, aby porozmawiał o nich z innymi lekarzami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.