Nowe metody leczenia

Wstępne wyniki badań sugerują że przedstawione poniżej terapie mogą okazać się przydatne w leczeniu raka prostaty we wczesnym sta­dium. Dalsze badania są wymagane, aby lepiej ocenić, jak rezultaty owych kuracji wypadają w porównaniu z wynikami standardowych me­tod leczniczych po upływie pięciu lub więcej lat od ich zastosowania.

Nowe sposoby leczenia nowotworów prostaty, które są dopiero testo­wane, to:

  • Szczepionka na raka stercza, która ma pomóc organizmowi rozpo­znawać i atakować pewne białka związane szczególnie z komórka­mi nowotworowymi tego gruczołu.
  • Chemioterapia celowana, dzięki której prawdopodobnie będzie można niszczyć komórki rakowe stercza, nie uszkadzając przy tym zdrowych komórek.
  • Inhibitory angiogenezy, będące lekami, które powstrzymując wzrost nowych naczyń krwionośnych, nie dopuszczają do rozrastania się komórek nowotworowych. Komórki te potrzebują bowiem do wzro­stu stałego dopływu krwi.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.