Metody leczenia raka prostaty

Wiadomość o tym, że mamy raka, zwykle wywołuje w nas lęk, niepokój, a niekiedy panikę. Może nam się wydawać, że po­winniśmy natychmiast podjąć decyzję i od razu zacząć się leczyć. Jed­nakże nowotwór prostaty przeważnie rozrasta się powoli, dlatego też być może nie ma potrzeby się aż tak bardzo spieszyć. Daj więc sobie czas na to, by przeanalizować swoje odczucia, ustalić priorytety i dowie­dzieć się czegoś więcej o chorobie. Nawiąż dobrą relację z lekarzem pierwszego kontaktu i zespołem medycznym, który będzie się tobą zaj­mować. Zastanawiając się na wyborem sposobu leczenia, warto zaufać ich doświadczeniu i radom.

Można zebrać odpowiednie informacje w bibliotece edukacyjnej dla pacjentów – jeśli taka istnieje w miejscowym szpitalu czy też centrum medycznym, do którego uczęszczasz – lub też bibliotece lokalnej. Mo­żesz też odwiedzić wiarygodne strony internetowe, na przykład Amery­kańskiego Towarzystwa Przeciwrakowego (ACS), Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA) oraz Krajowej Sieci Badań nad Ra­kiem. Gromadząc wiadomości na temat raka stercza, zapisuj pytania, aby zadać je swojemu lekarzowi, zanim wspólnie ustalicie plan leczenia. Kiedy udasz się do lekarza, być może poczujesz się lepiej, gdy będzie ci towarzyszył ktoś z rodziny lub przyjaciel. Prawdopodobnie zetkniesz się z wieloma nowymi informacjami i nieznaną terminologią medyczną z którą będzie się trzeba zapoznać. Towarzysząca osoba może słuchać, robić notatki, a potem pomoże odtworzyć treść rozmowy wraz ze spra­wami, którymi trzeba się zająć, by przejść do następnego etapu kuracji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.