Zastrzyk na łagodny przerost stercza

Gruczolak prostaty (BPH) stanowi powszechny problem zdrowotny, dla­tego wciąż szukamy nowych sposobów leczenia. Być może w przyszło­ści pewną rolę terapeutyczną odegra wstrzykiwanie przez cewkę mo­czową różnych substancji, takich jak alkohol, leki, enzymy oraz jad kieł­basiany (botoks). Badania laboratoryjne oraz wstępne próby zastoso­wania tego rodzaju metody u mężczyzn sugerują, że jest ona bezpiecz­na i skuteczna. Klinika Mayo znajduje się wśród instytucji badających tę formę leczenia zastrzykami.

Nowe leki na łagodny przerost prostaty. Specjaliści badają metody poprawy skuteczności oraz zmniejszenia skutków ubocznych lekarstw obecnie stosowanych w tej chorobie, takich jak alfa-blokery i inhibitory enzymów. Naukowcy prowadzą także badania nad innymi, nowymi spo­sobami usuwania lub wycinania tkanki stercza, polegającymi często na wprowadzaniu różnych substancji do przerośniętego gruczołu. Opraco­wywane są nowe klasy leków, które mogą łagodzić dolegliwości dolne­go odcinka dróg moczowych, czy to same, czy w połączeniu z już istnie­jącymi farmaceutykami. Do nowych klas leków zaliczamy:

  • Antagonistów receptorów muskarynowych;
  • Antagonistów receptorów endoteliny;
  • Dawców tlenku azotu;
  • Modyfikatory receptorów purynowych;
  • Modyfikatory receptora waniloidowego.

Nazwy te nie odnoszą się do leków, lecz do ścieżek biochemicznych w naszym organizmie. W teorii zmiana owych powiązań czy też kana­łów za pomocą lekarstw może złagodzić dolegliwości dolnego odcinka dróg moczowych – mniej więcej w taki sam sposób, jak środki przeciw­bólowe oddziałują na mechanizmy związane z odczuwaniem bólu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.