Terapie ziołowe

Leki roślinne na gruczolaka stercza dostępne są w aptekach i sklepach ziołowych, reklamuje się je także w Internecie i poza nim. Do najbardziej popularnych środków roślinnych stosowanych w tej chorobie zaliczamy:

  • Bocznię piłkowaną;
  • Beta-sitosterol;
  • Pygeum (wyciąg z kory śliwy afrykańskiej).

Wszystkie te trzy związki są powszechnie stosowane w Europie do le­czenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Żaden z nich nie został zaaprobowany przez Departament Kontroli Żywności i Leków (FDA) do stosowania w Stanach Zjednoczonych, ale są one w tym kraju łatwo dostępne. Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne nie zaleca przyjmo­wania tych środków, a lekarze mają różne opinie na temat ich zażywa­nia. Pewnie szukasz leków ziołowych z różnych powodów. Może odno­sisz się nieufnie do niepożądanych skutków ubocznych wywoływanych przez konwencjonalne lekarstwa stosowane w leczeniu gruczolaka pro­staty. Leki roślinne przeważnie kosztują mniej niż standardowe leczenie.

Nabywanie preparatów zielarskich nie wymaga recept, a ich stosowanie nie wiąże się z koniecznością odwiedzin u lekarza. Wiedz jednak o tym, że leki ziołowe nie zostały odpowiednio przebadane metodami nauko­wymi. Uczeni nie wiedzą dokładnie, na ile są one bezpieczne i jak dzia­łają. Dawki, stopień czystości oraz skład preparatów dostępnych na ryn­ku różnią się znacznie i nie wiadomo, jaka ich doza jest najbardziej sku­teczna. Pomimo tych minusów coraz więcej mamy doniesień sugerują­cych, że niektóre z tych terapii zasługują na uwagę jako metody łagodze­nia zaburzeń w funkcjonowaniu prostaty. Postaraj się dowiedzieć moż­liwie najwięcej na temat tych produktów oraz korzyści, jakie ponoć przynoszą. Oceń pożytki, a także ryzyko wynikające z ich przyjmowa­nia; weź pod uwagę możliwe skutki uboczne. Jeśli zdecydujesz się na zastosowanie terapii alternatywnej, powiadom o tym swojego lekarza. Niektóre suplementy roślinne mogą zmieniać działanie innych kuracji i leków; wchodzą czasem w niebezpieczne interakcje z innymi lekar­stwami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.