Sprawy do rozważenia

Gruczolaka prostaty można leczyć na wiele sposobów, a każda z opcji ma plusy i minusy. Nikt nie potrafi przewidzieć, jaka metoda najlepiej podziała w danym przypadku, a która nie przyniesie pożytku. Kuracja, na jaką się decydujesz, wymaga starannego rozważenia oraz zaakcepto­wania jej przez lekarza. Miej na uwadze, że badania porównujące za i przeciw różnych sposobów leczenia obejmują duże populacje męż­czyzn. Ty jednak jesteś konkretnym człowiekiem – masz własne proble­my, historię chorób, a także typowy dla siebie poziom tolerancji i dys­komfortu. Musisz wyciągnąć wnioski z tego, co czytasz, i jak się czu­jesz. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem metody leczenia, być może pomoże ci w tym rozważenie przedstawionych poniżej kluczowych kwestii i porozmawianie o nich z lekarzem.

Stopień nasilenia dolegliwości

Jeśli objawy niezbyt dokuczają, a sama choroba nie wywołuje powi­kłań, prawdopodobnie można poczekać i zobaczyć, czy symptomy zła­godnieją, czy też się nasilą. Z drugiej strony, jeśli masz poważne doleg­liwości, nastąpiło uszkodzenie jakichś narządów albo wystąpiły kompli­kacje w postaci częstych infekcji dróg moczowych, krwotoku lub kamieni w pęcherzu, zapewne potrzebna okaże się operacja. Leczenie stanów znajdujących się między tymi skrajnościami zależy od osobi­stych preferencji. Czy zadowolisz się niewielką poprawą, czy też masz nadzieję na bardziej zauważalne zmiany w swoich objawach? Czy prag­niesz natychmiastowej ulgi, czy też możesz na nią trochę poczekać? Czy jesteś skłonny przyjmować codziennie lekarstwa? Czy będziesz tolero­wał jakieś skutki uboczne?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.