Odpowiedzi na pytania

Czy leczenie łagodnego przerostu prostaty zmniejszy ryzyko zachoro­wania na raka tego gruczołu?

Może tak być i zależy to od rodzaju terapii. Przeprowadzone niedaw­no badania wykazały, że przyjmowanie finasterydu zapobiega rozwojo­wi nowotworu stercza lub opóźnia go o 25 procent u mężczyzn w wie­ku pięćdziesięciu pięciu lat i starszych. Te same badania wykazały jed­nak, że finasteryd może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wystą­pienia skutków ubocznych związanych z pożyciem seksualnym. Inne metody leczenia gruczolaka stercza nie zmniejszą zagrożenia rakiem te­go gruczołu, z wyjątkiem całkowitego usunięcia prostaty. Nawet jeśli je­steś leczony z powodu łagodnego przerostu gruczołu krokowego, nadal powinieneś regularnie badać swoją prostatę pod kątem raka. Niektóre metody leczenia gruczolaka stercza pomagają czasem rozpoznać nowo­twór we wczesnym stadium. U około 10-15 procent mężczyzn nieocze­kiwanie wykrywa się raka prostaty podczas przezcewkowej resekcji te­go gruczołu (TURP).

Czy finasteryd to ten sam lek, który jest często stosowany na porost włosów?

Tak. Finasteryd wykorzystujemy zarówno do leczenia gruczolaka stercza (Proscar), jak i w przypadku łysienia (Propecia). Różni się tylko wielkością dawki. Proscar na łagodny przerost prostaty występuje w ta­bletkach pięciomiligramowych, Propecia zaś, na porost włosów, zawie­ra tabletki jednomiligramowe.

Jeśli pierwsza opcja, jaką wybiorę, nie zadziała, to czy mogę spróbo­wać innej?

Oczywiście, że tak. Metody zachowawcze, takie jak przyjmowanie le­ków, to często pierwsze terapie, wybierane przez wielu mężczyzn i ich lekarzy. Jeśli zachowawcze sposoby leczenia nie przynoszą zadowalają­cych rezultatów, wtedy można przejść do terapii bardziej inwazyjnych.

Czy powinienem zasięgnąć porady innego lekarza, zanim zdecyduję się na określoną terapię?

Niekoniecznie. To zależy od zaufania, jakie ma się do swojego leka­rza oraz wybranej opcji terapeutycznej. Jeśli decydujesz się na bardziej zachowawcze sposoby leczenia, takie jak kuracja lekowa lub terapia o minimalnej inwazyjności, a twój lekarz ma odpowiednie doświadcze­nie i czujesz się dobrze ze swoją decyzją opinia innego specjalisty mo­że nie być potrzebna. Kiedy jednak masz wątpliwości co do zaleceń swojego lekarza, zasięgnięcie drugiej opinii bywa dobrym pomysłem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.