Nowe, wprowadzane metody leczenia

Żaden sposób leczenia łagodnego przerostu stercza nie jest doskona­ły. Wszystkie mają potencjalnie szkodliwe skutki uboczne. Dlatego też naukowcy nadal poszukują nowych leków i metod leczenia objawów wywoływanych przez powiększoną prostatę.

Iniekcje do prostaty. Naukowcy ponownie badają metodę podawania leków w zastrzykach bezpośrednio do gruczołu stercza – poprzez kro­cze, odbytnicę lub cewkę moczową. Ta terapia wykazywała na początku pewne korzyści w leczeniu dolegliwości dolnego odcinka układu mo­czowego, ale jej długoterminowe skutki nie są jeszcze znane. Pozostaje ona więc nadal metodą eksperymentalną ale stanowi obiecującą mini­malnie inwazyjną opcję leczenia.

Ablacja alkoholowa. Czysty alkohol wstrzykiwany przez cewkę mo­czową bezpośrednio do prostaty niszczy wybrane komórki stercza, nie uszkadzając sąsiednich. Ablacja alkoholowa nie jest metodą aprobowa­ną przez Departament Kontroli Żywności i Leków (FDA) i uważa się ją za eksperymentalną.

Zastrzyki z jadu kiełbasianego (botoksu). Przeprowadzone ostatnio badania wykazują że zastrzyki z botoksu bezpośrednio do prostaty mo­gą złagodzić objawy łagodnego przerostu stercza na sześć miesięcy lub dłużej. Choć rezultaty te wyglądają zachęcająco, owa metoda nie zyska­ła aprobaty Departamentu Kontroli Żywności i Leków (FDA) i naukow­cy kontynuują badania wpływu jadu kiełbasianego na prostatę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.