Dokuczliwość odczuwanych dolegliwości

To kluczowa kwestia w procesie podejmowania decyzji, na które tyl­ko ty sam potrafisz odpowiedzieć. Być może cierpisz na silne dolegli­wości układu moczowego, spowodowane powiększoną prostatą, ale nie przeszkadzają ci one tak bardzo jak innym mężczyznom, u których wy­stępują jedynie objawy o umiarkowanym nasileniu. Jeżeli dolegliwości nie utrudniają ci życia, leczenie ich może przynieść niewielki pożytek lub też nie da żadnych korzyści. Podstawowa zasada jest taka, że u męż­czyzn z lekkimi objawami często najlepiej sprawdza się podejście pole­gające na monitorowaniu połączonym z obserwacją. Panowie z umiar­kowanymi dolegliwościami to często kandydaci do terapii za pomocą le­ków. Natomiast pacjentom z poważnymi symptomami z reguły zaleca się terapie o niewielkiej inwazyjności lub operację.

Czy dolegliwości się nasilają

U mężczyzn z lekkim i umiarkowanym łagodnym przerostem stercza objawy często pojawiają się i zanikają. Na dłuższą metę będą jednak miały skłonność do nasilania się. Jeśli zauważysz, że dolegliwości stały się bardziej dokuczliwe, porozmawiaj o tym z lekarzem. Jednym ze spo­sobów ocenienia tego, czy objawy się nasilają, jest okresowe wypełnia­nie kwestionariusza dotyczącego symptomów zaburzeń prostaty , co pozwala stwierdzić, czy występują jakieś zmiany.

Rozmiary prostaty

Niektóre sposoby terapii najlepiej nadają się do leczenia znacznie po­większonych gruczołów krokowych, podczas gdy inne są bardziej sku­teczne w przypadku mniejszych lub średnich prostat. Do kuracji bardziej odpowiednich przy sterczach dużych rozmiarów należą:

  • Podawanie inhibitorów enzymów;
  • Przezcewkowa resekcja prostaty (TURP);
  • Terapie laserowe (PVP, HoLEP);
  • Otwarta prostatektomia.

Metody, które bywają lepsze w przypadku małych i umiarkowanych prostat to:

  • Zażywanie alfa-blokerów;
  • Przezcewkowa terapia mikrofalowa (TUMT);
  • Przezcewkowe nacięcie prostaty (TUIP);
  • Przezcewkowa igłowa ablacja stercza (TUNA).
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.