Usunięcie jąder

Chirurgiczne usunięcie jąder w celu przerwania produkcji testostero­nu było jedną ze standardowych metod leczenia zaawansowanego raka prostaty. Takie operacje wciąż są przeprowadzane, ale leki blokujące produkcję hormonów doprowadziły do rzadszego wykorzystywania tej procedury, jako że umożliwiają coś, co nazywamy kastracją biochemicz­ną. Wspomniany zabieg chirurgiczny nazywamy obustronnym wycię­ciem jąder. Jest on tak samo skuteczny w ograniczaniu produkcji i dzia­łania testosteronu jak blokada androgenowa.

Operację taką często przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Lekarz wykonuje nie­wielkie nacięcie w środku moszny, worka skórnego, w którym znajdują się oba jądra. Każde z nich zostaje odcięte od powrózka nasiennego i usunięte, przy czym większość powrózka pozostaje na miejscu. Nie­którym mężczyznom podczas operacji wszczepia się do moszny sztucz­ne implanty, aby zachowała ona bardziej naturalny wygląd.

Czy jesteś dobrym kandydatem

Usunięcie jąder może przynieść korzyść, jeśli:

  • Nie możesz poddać się terapii hormonalnej z powodu problemów zdrowotnych niezwiązanych z rakiem prostaty.
  • Nie jesteś w stanie brać codziennie leków zgodnie z zaleceniami leka­rza ani regularnie chodzić do przychodni na zastrzyki z hormonami.

Korzyści

  • Skutki usunięcia jąder są niemal natychmiastowe. Już po upływie kilku godzin w organizmie pozostaje jedynie testosteron, wytwarza­ny w niewielkich ilościach przez gruczoły nadnercza.
  • Zabieg usunięcia jąder przeprowadzany jest w warunkach ambula­toryjnych.
  • To terapia tańsza od stosowania leków antyandrogenowych.
  •  Skutki uboczne usunięcia jąder mogą być mniej nasilone niż w przy­padku terapii hormonalnej, a ryzyko wystąpienia powikłań jest nie­wielkie.

Zagrożenia

  • Usunięcie jąder, podobnie jak leki hormonalne, zmniejsza popęd płciowy u większości mężczyzn i powoduje impotencję, uderzenia gorąca oraz powiększenie piersi.
  • Możesz poczuć się mniej męski i wpaść w depresję.Ta metoda leczenia zmniejsza masę mięśniową i gęstość kości, co może prowadzić do osteoporozy.
  •  Chociaż prawdopodobnie nastąpi remisja raka na okres od jednego roku do trzech lat, to niemal z pewnością choroba powróci, ponie­waż komórki nowotworowe przystosowują się do braku hormonów.

Po obustronnym usunięciu jąder w przypadku raka prostaty około 50 procent mężczyzn żyje trzy lata. Około 25 procent przeżywa pięć lat lub więcej. Panowie chorzy na nowotwór, który nie wychodzi poza obręb miednicy, na ogół żyją dłużej – 50-60 procent przeżywa pięć lat, a 40 procent dziesięć lat lub więcej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.