Terapia hormonalna

Wiele nowotworów stercza pobudzanych jest przez męskie hormony czy też androgeny, których nazwa pochodzi od greckich słów andros (człowiek) i gennan (produkować). Do owych androgenów zaliczamy testosteron, główny męski hormon płciowy odpowiedzialny za prawid­łowy rozwój penisa i jąder, a także innych męskich cech, takich jak za­rost na twarzy i muskulatura. Gdy chorujesz na raka prostaty, androgeny krążące w twoim ciele i wokół komórek nowotworowych w gruczo­le krokowym sprawiają że guz rośnie szybciej. Sposobem na spowol­nienie wzrostu guzów jest radykalne zmniejszenie lub odcięcie dopływu androgenów do nowotworu.

W terapii hormonalnej – zwanej blokadą androgenową (ADT – z ang. androgen deprivation therapy) – stosuje się leki lub też usuwa jądra, aby „zakręcić kurek z hormonami” w jeden z następujących dwóch sposo­bów (a niekiedy oba):

  • Powstrzymanie produkcji większości androgenów, choć nie wszyst­kich, w organizmie;
  • Niedopuszczanie, by androgeny krążące w ciele, docierały do ko­mórek rakowych.

Blokada androgenowa jest tak skuteczna w zmniejszaniu guzów, że stosuje się ją w niektórych przypadkach raka prostaty we wczesnym sta­dium, również w połączeniu z operacją krioterapią i radioterapią. Takie leczenie pomaga skurczyć duże guzy, tak że łatwiej je potem zniszczyć za pomocą zamrażania lub naświetlania albo też usunąć podczas opera­cji. A po zastosowaniu bardziej agresywnej formy terapii leki mogą po­móc w zabiciu zabłąkanych komórek, pozostałych w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się guz. Wczesne zastosowanie blokady androgenowej może też przynieść pożytek osobom, u których wykryto raka ster­cza w pobliskich węzłach chłonnych w czasie przeprowadzania prosta­tektomii. Węzły te mogą zareagować na terapię hormonalną i nie trzeba będzie ich usuwać. Sama terapia hormonalna nie prowadzi do wylecze­nia – to znaczy samo pozbawienie guzów prostaty testosteronu zwykle nie niszczy wszystkich komórek nowotworowych. Metodę tę należy sto­sować w połączeniu z innymi formami leczenia, aby skutecznie pozbyć się raka stercza.

Istnieją dwa główne rodzaje leków stosowanych w blokadzie androgenowej (ADT).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.