Metody eksperymentalne

Gdy tradycyjne sposoby leczenia nie są w stanie opanować raka, le­karz może zasugerować rozważenie możliwości wzięcia udziału w ba­daniach klinicznych. Niektóre z nich obejmują tradycyjne metody lecze­nia, lecz w nowych wariantach i kombinacjach. Inne badania kliniczne bywają bardziej eksperymentalne – niektóre polegają na zastosowaniu nowych leków. Aby dowiedzieć się więcej na temat badań klinicznych, spytaj o nie swojego lekarza lub odwiedź stronę internetową Narodo­wych Instytutów Zdrowia.

Geny i immunoterapia

Układ odpornościowy jest w stanie zaatakować komórki nowotworo­we, ale często nie potrafi odróżnić ich od zdrowych komórek. Naukow­cy próbują zmieniać w laboratorium komórki raka prostaty pod wzglę­dem genetycznym, aby stały się bardziej rozpoznawalne jako obcy na­jeźdźcy. Zmienione komórki wstrzykuje się do organizmu pacjenta, aby pomóc układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć cały nowo­twór stercza.

Szczepionki na raka to kolejna obiecująca dziedzina badań. Ich celem jest zapobieganie powstawaniu raka lub leczenie już istniejącego i ma­ją one wzmacniać naturalne siły obronne organizmu, usuwać oporne ko­mórki nowotworowe lub nie dopuszczać do nawrotów raka, który został wyleczony.

Inne podejście – wciąż jeszcze teoretyczne – polegałoby na stworzeniu genów tak zmienionych, by atakowały one tylko komórki raka gruczołu krokowego. Zmodyfikowane geny byłyby zakodowane w taki sposób, by włączały się dopiero wtedy, gdy wejdą w kontakt z komórkami nowotwo­ru prostaty, co ograniczałoby niszczenie zdrowych tkanek.

Chemioterapia eksperymentalna

Inna dziedzina badań skupia się na tym, jak uczynić komórki nowotwo­ru stercza bardziej wrażliwymi – i podatnymi – na chemioterapię. Ta me­toda odniosła pewien sukces w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.