Chemioterapia

Chemioterapia należy do pierwszoplanowych sposobów leczenia nie­których nowotworów. W terapii raka prostaty częściej stosuje się ją w sytuacjach, gdy inne formy kuracji – w tym hormonoterapia – nie są możliwe lub stały się nieskuteczne w powstrzymywaniu wzrostu i roz­przestrzeniania się nowotworu. Jak sugeruje nazwa, chemioterapia po­lega na zastosowaniu związków chemicznych do niszczenia komórek ra­kowych. Owe leki podawane są w postaci kroplówek, zastrzyków lub doustnie. Chemioterapia pierwszego rzutu zmniejsza stężenie PSA mniej więcej o połowę u około 50 procent stosujących ją pacjentów i po­woduje skurczenie się guza o około 20 procent. Leczenie przeważnie przedłuża życie o kilka miesięcy.

Niestety, chemioterapia ma nieprzyjemne skutki uboczne, ponieważ leki przeciwnowotworowe są toksyczne dla zdrowych komórek tak sa­mo jak dla zrakowaciałych. Do typowych objawów ubocznych należą: wypadanie włosów, mdłości, wymioty, zmęczenie, zmiany w funkcjono­waniu jelit i zmniejszenie odporności na infekcje. Nasilenie tych obja­wów jest odmienne u różnych osób. U niektórych pacjentów są one ła­godne, a u innych bardziej dokuczliwe. Chemioterapia czasem łagodzi objawy zaawansowanego raka prostaty, takie jak ból kości spowodowa­ny nowotworem. Poprawia też jakość życia, zwiększając apetyt, polep­szając pracę jelit i komfort fizyczny.

Środki najczęściej stosowane w chemioterapii to docetaksel (Taxote- re) oraz mitoksantron (Novantrone).

Czy jesteś odpowiednim kandydatem

Lekarz może zalecić chemioterapię, gdy terapia hormonalna przesta­je działać, a twój ogólny stan zdrowia wydaje się na tyle stabilny, by warto było wypróbować tę metodę leczenia.

Korzyści

Chemioterapia łagodzi ból oraz inne objawy związane z rakiem ster­cza. Leki stosowane w tej metodzie mogą spowolnić rozrost guza u nie­których mężczyzn i pozwolić im żyć dłużej.

Zagrożenia

Niektóre skutki uboczne chemioterapii wywołują czasem określony dyskomfort. Inne objawy uboczne mogą być poważniejsze, takie jak osłabienie układu odpornościowego, które zmniejsza zdolność zwalcza­nia infekcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.