Odpowiedzi na pytania

Jak długo miałbym nosić wkładki higieniczne po leczeniu raka prostaty?

Długość tego okresu bywa różna. Wynosi przeważnie od jednego do czterech miesięcy.

Jaka jest różnica między impotencją a zaburzeniami erekcji?

Terminy te są na ogół stosowane wymiennie, ale nie mają dokładnie takiego samego znaczenia. Impotencja oznacza, że penis nie jest w sta­nie osiągnąć wzwodu ani pozostać usztywniony na tyle długo, by moż­liwe było odbycie stosunku płciowego. Do zaburzeń erekcji zaliczamy impotencję oraz inne nieprawidłowości, także przedłużony wzwód lub nienormalne skrzywienie członka.

Jeśli nie miałem problemu ze wzwodem przed leczeniem, czy zwiększa to szansę, że będę w stanie mieć normalne erekcje po zakończeniu tera­pii?

Tak. Młodsi i zdrowsi mężczyźni, doznający silnych erekcji, o wiele częściej mają nadal normalne wzwody po leczeniu niż starsi panowie lub też tacy, którzy już wcześniej miewali problemy z erekcją.

Czy leczenie nietrzymania moczu i zaburzeń wzwodu jest objęte ubez­pieczeniem?

Przeważnie tak. Jednakże ubezpieczenie może nie pokrywać wszyst­kich kosztów terapii, zwłaszcza tych związanych z refundacją leków. Czasem trzeba część kosztów ponosić samemu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.