Łagodzenie zaburzeń jelitowych

Niektórzy mężczyźni leczeni radioterapią na raka prostaty doznają różnorodnych powikłań żołądkowo-jelitowych. Mogą to być takie obja­wy, jak krew w kale, skurcze, podrażnienie odbytnicy, wyciek z odbyt­nicy, biegunka i uczucie parcia na pęcherz. Komplikacje te są na ogół dokuczliwe i niepokojące, ale przemijające.

W radioterapii zewnętrznej wiązka promieni jest bardzo dokładnie wycelowana w prostatę, ale odbytnica zazwyczaj też otrzymuje pewną dawkę promieniowania. Najczęstszym objawem ubocznym bywa więc podrażnienie odbytnicy. Powinno ono ustąpić po zakończeniu leczenia, ale czasem utrzymuje się dłużej. Uszkodzenia spowodowane naświetla­niami, wymagające leczenia chirurgicznego, są rzadkie.

Do uszkodzenia odbytnicy może też doprowadzić operacja stercza. To jednak również nie zdarza się często. Zazwyczaj gdy dojdzie do zranie­nia, jest ono zaszywane podczas danego zabiegu i nie powoduje trwa­łych uszkodzeń. Zaburzenia jelitowe mogą występować przez kilka mie­sięcy po leczeniu prostaty. Najczęściej ustępują samoistnie.

Krew w stolcu

Radioterapia może uszkodzić wyściółkę odbytnicy. Jednym ze skut­ków bywa nieprawidłowy rozrost drobnych naczyń krwionośnych (kapilarów) blisko powierzchni ciała. Owe kapilary mają cienkie i kruche ścianki, które łatwo ulegają rozerwaniu. Czasami krwawienie z odbytni­cy utrzymuje się przez lata. Sposób leczenia zależy od nasilenia krwa­wienia. Często pierwszym krokiem jest obserwacja, aby stwierdzić, czy rekonwalescent wydala tylko niewielkie ilości krwi. Gdy krwawienie jest umiarkowane lub silne, lekarz zwykle przepisuje środki zmiękczają­ce stolec lub lewatywy zawierające leki, aby zmniejszyć nacisk ma wy­ściółkę jelita podczas przechodzenia kału. W poważnych przypadkach stosuje się terapię laserową dzięki której można zniszczyć lub zamknąć naczynia krwionośne powodujące krwawienie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.