Rozmowy o chorobie

Chorowanie na raka utrudnia czasem porozumiewanie się z innymi, i to właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuje się takiego kontaktu. Członkom rodziny czasami trudno zmierzyć się z twoją chorobą co powstrzymuje ich przed rozmawianiem o ważnych sprawach. Życzliwi przyjaciele – nie wiedząc, co powiedzieć lub uczynić, i nie chcąc cię nie­pokoić – mogą nie poruszać w rozmowach tematu twojego zdrowia. In­ni zaś robią czasem niewłaściwe uwagi lub zadają ci tyle pytań, że nie jesteś w stanie swobodnie na nie odpowiedzieć.

Wszyscy, których to dotyczy, mogą potrzebować pewnego okresu na przystosowanie. A oto sposoby na to, jak ułatwić innym adaptację i oka­zywanie wsparcia:

Zaakceptuj fakt, że inni potrzebują czasu, aby uporać się z włas­nymi uczuciami. Pragniesz porozmawiać o ważnych sprawach związa­nych ze swoją chorobą zanim członkowie twojej rodziny i przyjaciele będą do tego przygotowani. Jeśli nie są gotowi do rozmowy, daj im wię­cej czasu na przystosowanie się do sytuacji. Szukaj wskazówek w ich mowie ciała, na przykład zobacz, czy patrzą ci w oczy, czy też nie.

Jeśli ktoś bliski jest gotowy do rozmowy, zanim ty się przygotujesz, odłóż dyskusję na później, nie raniąc uczuć tej osoby. Weź na siebie od­powiedzialność, mówiąc: „Wiem, że musimy podjąć pewne decyzje, ale ja naprawdę potrzebuję jeszcze trochę czasu”.

Nie wszystkie rodziny wykazują otwartą i pomocną postawę. Być mo­że tobie lub komuś z rodziny trudno otwarcie mówić o swoich uczu­ciach. Czasami łatwiej porozmawiać z kimś spoza kręgu przyjaciół, na przykład z psychologiem lub inną osobą która wyleczyła się z raka.

Wyciągnij rękę do rodziny i przyjaciół. Pewnie myślisz, że powin­no być odwrotnie. W przypadku niektórych z twoich najbliższych przy­jaciół tak będzie – sami do ciebie przyjdą. Ale przypomnij sobie ludzi ze swojej przeszłości, którzy chorowali – jak trudno było wtedy im pomóc i znaleźć odpowiednie słowa. Znajdź sposoby na to, by uspokoić rodzi­nę i przyjaciół. Spytaj zagonionego znajomego o sprawy, którymi się właśnie zajmuje. Zaproś kogoś, z kimś się trudno rozmawia, żeby ci po­mógł w jakichś pracach. Wysłuchuj uważnie przyjaciół, którzy mają mnóstwo własnych problemów.

Przyjmuj pomoc od innych. Trudno walczyć z rakiem samotnie. Twoi przyjaciele i rodzina często szukają wskazówek, które im podpo­wiedzą jak ci pomóc. Gdy ktoś z nich rzeknie: „Powiedz mi, jak mogę ci pomóc”, nie wahaj się i wyjaśnij – nawet jeśli chodzi tylko o wspar­cie emocjonalne. Większość osób będzie wdzięczna za okazję do wyra­żenia swojej troski w sposób praktyczny. Potrzebują oni jednie zachęty z twojej strony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.