Porządkowanie życia

Typową reakcją na rozpoznanie raka – nawet gdy prognozy są dobre – jest reorganizowanie swojego życia. Być może poczujesz potrzebę, by przejrzeć na nowo swoje polisy ubezpieczeniowe, zaktualizować testa­ment i zrobić porządki w szafach i piwnicy, oddając rzeczy, których już nie potrzebujesz. Taki niepokój jest zrozumiały. Choroba nowotworowa każe zastanowić się nad życiem – co w nim naprawdę ważne, co chcesz osiągnąć i jak mógłbyś ułatwić sytuację swojej rodzinie, gdybyś umarł. Planowanie przyszłości zasługuje na pochwałę. Może to zaosz­czędzić komuś później trudności i nieporozumień. Bądź przygotowany na to, że rodzina może patrzeć na twoje poczyna­nia z niepokojem. Bliskim osobom może się wydawać, że straciłeś wszelką nadzieję i się poddajesz. Znajdź czas na to, żeby porozma­wiać z członkami rodziny o tym, co robisz. Dzięki temu złagodzisz ich niepokój.

Kwestia przeżycia

Za osobę wyleczoną z raka tradycyjnie uznajemy kogoś, u kogo przez pięć lat po leczeniu nie pojawiają się oznaki choroby. Oprócz ulgi wyni­kającej z wygranej walki wyleczenie przynosi inne emocjonalne wyzwania. Podczas leczenia raka i okresu rekonwalescencji związki z rodziną i przyjaciółmi przeważnie koncentrują się wokół twojej choro­by. Uczenie się tego, jak skierować uwagę w relacjach z bliskimi na in­ne sprawy i wspólną przyszłość, może wymagać nowego sposobu my­ślenia. Odzyskiwanie swojego miejsca w kręgu przyjaciół bywa na po­czątku trudne. Powiedz innym, jak się czujesz i otwarcie odpowiedz na ich pytania i obawy.

Wiele dawnych przesądów związanych z chorobą nowotworową wciąż istnieje. Być może zajdzie konieczność przypominania znajomym z pracy, że rak nie jest zaraźliwy, a wyleczeni z niego ludzie mogą być tak samo produktywni jak inni, którzy nie chorowali na nowotwór. W grę wchodzą też sprawy finansowe, takie jak kwestia ubezpieczeń. Jeżeli masz trudności ze zmianą lub uzyskaniem polisy ubezpieczenio­wej, zorientuj się, czy w twoim kraju istnieje jakaś opcja dla osób w sy­tuacji podobnej do twojej. Ustal, jakie są możliwości ubezpieczeń gru­powych w organizacjach zawodowych, związkowych lub politycznych. Życie po wyleczeniu z raka oznacza czasami wyzbycie się dawnych lęków i niepewności oraz stawienie czoła nowym wyzwaniom. Gdy jed­nak ktoś przystosuje się do tych zmian, bez wątpienia poczuje, że do­szedł do siebie i odzyskał kontrolę nad swoim życiem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.