Odpowiedzi na pytania

Co robić, gdy po kilku miesiącach po zakończeniu leczenia badanie wykaże podwyższone stężenie PSA ?

Jeśli nie doszło do chirurgicznego usunięcia prostaty, podwyższone stężenie PSA może być czymś normalnym lub też świadczyć o tym, że rak postępuje. Zwiększone stężenie PSA po usunięciu gruczołu kroko­wego wskazuje zwykle na obecność nowotworu.

W jakim czasie po operacji mogę zacząć ćwiczyć i ponownie brać udział w zajęciach sportowych?

Zmęczenie może się utrzymywać przez trzy do sześciu miesięcy po operacji. Zdolność do uczestniczenia w zajęciach sportowych zależy także od indywidualnej aktywności i kondycji fizycznej z okresu po­przedzającego zabieg. Jakieś sześć tygodni do dwóch miesięcy po ope­racji wolno zacząć biegać, grać w golfa, pływać lub niezbyt intensywnie grać w tenisa. Na rowerze lub konno będziesz mógł jeździć dopiero po upływie wielu miesięcy. Siodełko rowerowe lub siodło do jazdy na ko­niu wywiera ucisk na dolną część miednicy, czyli zoperowane miejsce.

Co to takiego „ testament życia „?

To dokument prawny zawierający życzenia pacjenta na temat opieki medycznej w przypadku śmiertelnej choroby. Chory oświadcza w nim na przykład, czy chce, by podłączano go do urządzenia wspomagające­go oddychanie (respiratora) lub karmiono przez rurkę. Gdy zdecydujesz się sporządzić taki akt, ważne, aby jego kopię otrzymali ludzie, którzy sprawują opiekę nad chorym, np. lekarz i członkowie rodziny.

Czy lęk przed nawrotem raka kiedykolwiek zniknie?

Część osób, które przeszły skuteczne leczenie, jest w stanie otrząsnąć się z obaw. Inni tego nie potrafią. Jednakże w większości przypadków po upływie miesięcy lub lat strach słabnie. Nikt nie oczekuje, że zapo­mnisz o tym, iż chorowałeś na raka. Ale obawy zelżeją i osłabną gdy poświęci się czas na inne sprawy i zajęcia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.