Duchowość a uzdrawianie

Duchowy spokój może być potężną siłą uzdrawiającą. Duchowość czę­sto mylona bywa z religią. Jednakże nie jest ona tak bardzo związana z jakąś konkretną wiarą czy formą kultu, a raczej ma coś wspólnego z duchem czy też duszą. Duchowość dotyczy sensu, wartości i celu ży­cia. Religia może być jednym ze sposobów wyrażania duchowości, ale nie jest to jedyna metoda. Dla niektórych ludzi duchowość kojarzy się z poczuciem zestrojenia z naturą i wszechświatem. Dla innych to coś wyrażanego przez muzykę, medytację lub sztukę. W licznych badaniach próbowano zmierzyć wpływ duchowości na cho­roby i proces zdrowienia. Wielu badaczy uważa, że ludzie uważający się za uduchowionych cieszą się lepszym zdrowiem, żyją dłużej, szyb­ciej się leczą i mają mniej powikłań, rzadziej cierpią na depresje i wpa­dają w nałogi, mają niższe ciśnienie krwi i lepiej radzą sobie z poważ­nymi chorobami, w tym również z rakiem.

Nikt nie wie dokładnie, w jaki sposób duchowość wpływa na zdrowie. Niektórzy eksperci przypisują efekt leczniczy nadziei, która działa ko­rzystnie na układ odpornościowy. Inni przyrównują duchowe działania i wierzenia do medytacji, która zmniejsza napięcie mięśni i obniża tęt­no. Jeszcze inni wskazują na bliskie relacje społeczne, które często wiążą się z duchowością. Trzeba jednak pamiętać, że choć duchowość jest powiązana z uzdrawianiem i lepszym zdrowiem, to nie stanowi me­tody kuracji. Może pomóc żyć pełnią życia pomimo odczuwanych dole­gliwości, ale żadne badania nie wykazały, iż faktycznie leczy ona pro­blemy zdrowotne. Najlepiej postrzegać duchowość jako pomocniczą si­łę uzdrawiającą-jako suplement, ale nie substytut konwencjonalnej opieki medycznej.

Proste metody relaksu

Zmaganie się z trudnymi emocjami, takimi jak lęk i depresja, nierzadko wywołuje zmęczenie. Relaksacja pomaga złagodzić stres, który utrud­nia koncentrację uwagi i powracanie do zdrowia. Warto porozmawiać z lekarzem o technikach zmniejszania stresu i o tym, które z nich mo­głyby podziałać optymalnie.

Głębokie oddychanie. Oddychanie przeponą jest bardziej odprężają­ce niż klatką piersiową. Więcej dwutlenku węgla wymienia się wtedy na tlen, dodając nam energii.

Stopniowe rozluźnianie mięśni. Ta technika polega na odprężaniu mięśni partiami. Najpierw napnij jakąś grupę mięśni, na przykład nogę lub rękę, zaciskając je, a potem powoli rozluźnij. Skupiaj się na usuwa­niu napięcia z każdego mięśnia. Potem przejdź do następnej grupy mięśni.

Powtarzanie określonych słów. Wybierz jakieś słowo lub zdanie, któ­re cię odpręża i stale je powtarzaj. Czyniąc to, staraj się oddychać głę­boko i powoli, myśląc przy tym o czymś, co wywołuje przyjemne uczu­cie ciepła i błogości.

Wizualizacja kierowana. Leż spokojnie i wyobraź sobie, że znajdujesz się w miłym i kojącym otoczeniu. Doznawaj tego wszystkimi zmysłami, tak jakbyś naprawdę się tam znajdował. Na przykład wyobraź sobie, że leżysz na plaży. Widzisz piękne błękitne niebo, czujesz zapach sło­nej wody i ciepły wietrzyk na skórze, słyszysz szum fal. Informacje, jakie otrzymuje twój mózg, pomogą ci się uspokoić i zrelaksować.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.