Ograniczenie spożycia kalorii i tłuszczów

Wyniki niektórych badań sugerują że może istnieć powiązanie mię­dzy dietą wysokokaloryczną i zasobną w tłuszcze a rozwojem raka pro­staty. Na podstawie pewnych testów, przeprowadzonych przez Centrum Badania Raka im. Freda Hutchinsona w Seattle, stwierdzono, że wyso­ka kaloryczność pożywienia może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia zlokalizowanego raka stercza (ograniczonego do tego gru­czołu) oraz niezlokalizowanego (rozprzestrzeniającego się poza prosta­tę). Odkryto również powiązanie między dietą wysokotłuszczową a nowotworem stercza z przerzutami.

Jednakże kluczowe pytania, które stanowiły zasadniczy przedmiot wspomnianych badań, pozostały bez odpowiedzi. Nie wiadomo, czy po­wiązanie diety wysokotłuszczowej z rakiem wynika z ilości spożywane­go tłuszczu, czy jakiegoś określonego jego rodzaju. Analizę tę kompli­kuje fakt, że często trudno rozróżnić poszczególne skutki, jakie wynika­ją z wpływu tłuszczów i kalorii na nowotwór. Dopóki nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania, podstawowe zalecenie dietetyczne sprowadza się do ograniczenia spożycia tłuszczów i ogólnego dowozu kalorii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.