Odpowiedzi na pytania

Czy alkohol odgrywa jakąś rolę, gdy chodzi o zagrożenie chorobą prostaty?

Nie ma dowodów na to, by umiarkowane ilości alkoholu przyczynia­ły się do choroby stercza. Taka ilość alkoholu dla mężczyzny to dwa drinki dziennie, a jeśli ktoś ma sześćdziesiąt pięć lat lub więcej to jeden drink. Jeśli jednak regularnie wypija się więcej, może to zaburzać twoją dietę. Ludzie, którzy spożywają nadmierne ilości alkoholu, często zastę­pują nim jedzenie i mogą nie dostarczać sobie dostatecznej ilości skład­ników odżywczych. Zła dieta osłabia układ odpornościowy i zmniejsza naturalne zdolności obronne organizmu, strzegące przed chorobami.

Czy sos sojowy jest dobrym źródłem związków występujących w soi?

Nie. Sos sojowy nie zawiera korzystnych ilości związków przeciwrakowych i ma bardzo dużo sodu. W przypadku uwrażliwienia na sód regularne stosowanie sosu sojowego może doprowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.

Czy to prawda, że stres przyczynia się do zaburzeń stercza?

Nie dowiedziono, że stres zwiększa ryzyko wystąpienia chorób pro­staty, ale istnieją pewne dowody na to, że może odgrywać w tym pewną rolę. Stres osłabia układ odpornościowy, utrudniając organizmowi wal­kę z chorobą w tym również z rakiem. Naukowcy wysnuwają też teo­rię, że stres może wywoływać napięcie w mięśniach dolnej części mied­nicy, zaburzając normalne funkcjonowanie prostaty i być może powodu­jąc zapalenie tego gruczołu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.