Dziennie spożycie kalorii

Teoretycznie, jeśli to, co ktoś zjada, zawiera tyle samo kalorii, ile spa­la codziennie, wtedy utrzyma dotychczasową wagę, ponieważ spożywa dokładnie taką liczbę kalorii, jakiej potrzebuje organizm. Dla większo­ści osób ta liczba mieści się w zakresie od 1600 do 2400 kalorii dzien­nie. W praktyce jednak ludzie często jedzą więcej kalorii, niż ich spala­ją (i ćwiczą mniej, niż im się wydaje). Jeśli nie jesteś pewien, ile wyno­si twoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie, spytaj o to lekarza.

Liczba porcji zalecanych w piramidzie zdrowej wagi, opracowanej przez Klinikę Mayo, może dopomóc w podejmowaniu decyzji dotyczą­cych wyboru pokarmów i zachowaniu właściwego dowozu kalorii.

Te zalecenia należy jednak dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Po jakimś czasie indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne może się zmienić ze względu na wiek, zagrożenia dla zdrowia i poziom aktywno­ści. Można odpowiednio dopasować do tego całkowitą liczbę porcji.

Aktywność fizyczna

Regularne ćwiczenia sprzyjają zdrowiu serca i układu naczyniowego, dodają nam energii i pomagają zapobiegać zawałom serca oraz choro­bom, takim jak nadciśnienie i zbyt wysoki poziom cholesterolu. Gdy chodzi o zapobieganie nowotworom, dane nie są tak jednoznaczne. Ba­dania wskazują że regularne ćwiczenia pomagają zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, w tym również niektóre nowotwory prostaty. Wy­kazano, że regularne ćwiczenia wzmacniają układ odpornościowy, po­prawiają krążenie i przyspieszają trawienie – a wszystko to może odgry­wać pewną rolę w zapobieganiu nowotworom. Ćwiczenia fizyczne prze­ciwdziałają też otyłości, która stanowi kolejny czynnik ryzyka w niektó­rych rodzajach raka.

Mężczyźni, którzy są aktywni fizycznie, mają zazwyczaj mniej po­ważne objawy łagodnego przerostu stercza (BPH) niż panowie, ćwiczą­cy niewiele. Regularne ćwiczenia mogą też zmniejszyć ryzyko zachoro­wania na BPH. Aktywność fizyczną trzeba jednak zwiększać stopniowo. Jeśli dochodzisz do siebie po operacji lub jakieś innej terapii, porozma­wiaj z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakiś program ćwiczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.