Archive for the ‘Zapalenie prostaty i przewlekły ból miednicy’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy zapalenie prostaty zwiększa u mnie ryzyko zachorowania na raka? Nie ma dowodów na to, że ostre lub przewlekłe zapalenie stercza zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór tego gru­czołu. Zapalenie prostaty może jednak prowadzić do wzrostu stężenia antygenu swoistego stercza (PSA) we krwi. Jeśli jest ono podwyższone i cierpisz na zapalenie prostaty, warto przeprowadzić badanie jeszcze [...]

Operacja

Chirurgiczne usunięcie zainfekowanej części prostaty może być roz­wiązaniem w pewnych poważnych przypadkach, w których zawodzą in­ne sposoby leczenia. Jednakże szansa na pozytywny wynik operacji przy jakimkolwiek rodzaju zapaleniu stercza jest dość niewielka. Z tego po­wodu większość lekarzy waha się z zaleceniem operacji przy tej choro­bie i na ogół od niej odwodzi, nawet jeśli wydaje się [...]

Fizykoterapia

Specjalne ćwiczenia i techniki relaksacyjne złagodzą objawy zapale­nia gruczołu krokowego u niektórych panów, prawdopodobnie dlatego, że napięte lub podrażnione mięśnie czasem przyczyniają się do wystą­pienia tej choroby. A oto najbardziej popularne metody: Ćwiczenia fizyczne. Rozciąganie i rozluźnianie mięśni dolnej części miednicy może pomóc zmniejszyć dolegliwości. Niekiedy połączenie ciepła z prądem elektrycznym o niskim natężeniu – [...]

Leczenie

Kiedy lekarz rozpozna kategorię zapalenia prostaty, na jaką cierpisz, możecie wspólnie ustalić plan leczenia choroby, a w przypadku jej for­my bakteryjnej, możliwego całkowitego uzdrowienia. Przyczyna zespo­łu przewlekłego bólu miednicy (kategoria trzecia) często jest nieznana, dlatego też leczenie tej formy zapalenia prostaty bywa trudne. Jednakże wielu panów przy pewnej dozie cierpliwości, eksperymentując z różny­mi terapiami, znajduje [...]

Diagnoza

Oględziny prostaty u większości mężczyzn mają miejsce podczas re­gularnych badań kontrolnych. Jeśli lekarz nie przeprowadzi badania palpacyjnego per rectum podczas tych rutynowych przeglądów, poproś o nie. Udaj się do lekarza, jeśli masz jakiekolwiek objawy zapalenia stercza, takie jak utrzymujący się dyskomfort podczas oddawania moczu i ból, krew w moczu lub nasieniu bądź bolesne ejakulacje, zwłaszcza [...]

Prostatodynia

Choroba włączona przez Narodowe Instytuty Zdrowia do kategorii trze­ciej zapalenia prostaty została nazwana prostatodynią. Mężczyźni zgła­szają się do lekarzy, skarżąc się na tępy ból w dole brzucha, to znaczy w okolicy narządów płciowych. Prostatodynia to raczej problem związa­ny z mięśniami dna miednicy niż z gruczołem stercza. Kiedy znajduje­my się pod wpływem stresu, być może nie [...]

Zespół chronicznego bólu miednicy

Większość mężczyzn z zapaleniem prostaty cierpi na trzecią katego­rię tej choroby. Niestety, ta forma jest też najtrudniejsza do rozpoznania i leczenia. Zamiast próbować wykluczyć chorobę, lekarze często starają się przede wszystkim łagodzić objawy i poprawić jakość życia pacjenta. Kiedy Narodowe Instytuty Zdrowia skorygowały swój system klasyfi­kacji zapalenia prostaty, włączyły do kategorii trzeciej kilka chorób, uznawanych [...]

Przewlekle zapalenie bakteryjne

Przyczyną zapalenia prostaty kategorii drugiej również jest infekcja bakteryjna. Chroniczne objawy zazwyczaj rozwijają się powoli i prze­ważnie są mniej nasilone niż przy ostrej formie choroby. Mogą wystę­pować następujące symptomy: Problemy z oddawaniem moczu, w tym częstomocz i silne parcie na pęcherz, trudności z rozpoczęciem lub kontynuowaniem mikcji, zmniejszony strumień moczu; Ból lub pieczenie podczas mikcji; [...]

Ostre zapalenie bakteryjne

Zapalenie stercza kategorii pierwszej występuje najrzadziej, ale jest najbardziej ewidentną formą tego schorzenia. Infekcja bakteryjna w pro­stacie wywołuje nagłe i silne objawy. Mogą być to któreś z następują­cych symptomów: Gorączka i dreszcze; Objawy podobne jak przy grypie; Ból w dole pleców i okolicy narządów płciowych; Problemy z oddawaniem moczu, w tym częstomocz, silne parcie na [...]

Rodzaje zapalenia prostaty

Przyczyny zapalenia stercza nie zostały do końca wyjaśnione i trudno rozpoznać tę przypadłość. Często okazuje się, że wiele przypadków zdiagnozowanych jako zapalenie prostaty ma niewiele wspólnego z tym gruczołem i bardziej dotyczy całego regionu miednicy. Stan zapalny mo­że być spowodowany infekcją lub innymi czynnikami podrażniającymi prostatę. Choroba ta nie jest zaraźliwa i nie zaliczamy jej [...]