Archive for the ‘Nieco o gruczole krokowym’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy to możliwe, żeby ktoś się urodził z nieprawidłowo rozwiniętym gruczołem prostaty? Tak. Można mieć wrodzoną nieprawidłową budowę stercza. Ze względu na położenie tego gruczołu mężczyźni z wrodzonymi wadami prostaty mają też czasem wady nerek, co wpływa zarówno na układ mo­czowy, jak i rozrodczy. Owe zaburzenia nie są jednak częste i łatwo je wykryć za [...]

Czynniki, na które mamy wpływ

Ryzyko zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego jest odmien­ne w zależności od populacji. A ponieważ owe różnice nie mają raczej charakteru genetycznego, badacze przypuszczają że czynniki środowi­skowe oraz związane ze stylem życia mogą wpływać na ryzyko wystą­pienia raka prostaty. Jednakże prawdopodobnie istotniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie, jakie to czynniki, niż jak je kontrolować. Aktywność seksualna. [...]

Określenie przynależności do grupy ryzyka

Nie ma prostej recepty na to, jak przewidzieć, kto będzie miał proble­my z prostatą. Istnieją jednak różne czynniki – takie, na które mamy wpływ, oraz inne, znajdujące się poza naszą kontrolą – zwiększające ry­zyko zachorowania. Czynniki, na które nie mamy wpływu Najpowszechniejsze czynniki ryzyka w chorobach prostaty to te, na które nie mamy wpływu. Wiek. [...]

Sygnały ostrzegawcze

Podrażnienie lub ból często uświadamiają nam, że mamy problemy z prostatą. Dzieje się tak zwłaszcza przy zapaleniu lub powiększeniu te­go gruczołu. Nowotwory dają zwykle mniej sygnałów ostrzegawczych we wczesnym stadium. Wymienione poniżej objawy często są powiązane z chorobami prosta­ty. Nie ograniczają się one jednak wyłącznie do zaburzeń w funkcjono­waniu stercza. Inne schorzenia, takie jak infekcje [...]

Problemy zdrowotne

Wcale nie musisz zachorować na prostatę. Niektórzy mężczyźni prze­chodzą przez życie, nie mając żadnych problemów z tym gruczołem. Wielu jednak nie ma takiego szczęścia. Kiedy się zestarzeją, doświadczą pewnych dolegliwości związanych z funkcjonowaniem stercza. Objawy te bywają różne, od nieznacznych i średniodokuczliwych do poważnych i bolesnych. Gruczoł prostaty ulega przeważnie trzem różnym rodzajom zaburzeń. Często, [...]

Układ rozrodczy

Niewielkie gruczoły w zewnętrznej oraz środkowej strefie prostaty wytwarzają większość płynu nawilżającego nasienie. Małe przewody odprowadzają ów płyn do cewki moczowej – tego samego kanału, któ­rą łączy pęcherz moczowy z penisem. Podczas orgazmu płyn z prostaty miesza się z płynem z pęcherzyków nasiennych, znajdujących się po obu stronach stercza, oraz z plemnikami, tworząc nasienie. Plemniki [...]

Zdrowa prostata

Gruczoł krokowy, czyli inaczej prostata lub stercz, występujący tylko u mężczyzn znajduje się pod pęcherzem moczowym i otacza cewkę mo­czową ów kanał odprowadzający urynę z pęcherza. Większą część zewnętrznej powierzchni tego gruczołu pokrywa cienka błona zwana to­rebką. Kiedy się rodzisz, prostata ma wielkość groszku. Rośnie do oko­ło dwudziestego roku życia, kiedy to osiąga wielkość i [...]