Archive for the ‘Na czym polega łagodny przerost stercza’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy badania stosowane w rozpoznawaniu łagodnego przerostu ster­cza są bolesne? Większość nie jest bolesna, ale może powodować pewien dyskomfort. Czasami stosuje się miejscowe środki znieczulające. Postępy, jakie po­czyniono w cystoskopii, sprawiły, że badanie to stało się o wiele bardziej znośne. Czy mężczyźni z większymi prostatami mają bardziej nasilone doleg­liwości? Nie. To powszechne błędne przekonanie. Można [...]

Kolejne kroki

Tryb podejmowania decyzji, przedstawiony na stronie 64, to wizual­ny przewodnik, który pomoże ci poruszać się na drodze stawiania diag­noz i wybierania sposobów leczenia łagodnego przerostu stercza (BPH). Ów przewodnik ma charakter ogólny – czyjeś doświadczenia mogą się różnić od przedstawionych tutaj, w zależności od doznawanych obja­wów, wieku, zdrowia fizycznego oraz zaleceń lekarza. Droga, jaką wy­bierzesz [...]

Cystoskopia

Metoda ta polega na wsunięciu do cewki moczowej giętkiego instru­mentu, zwanego cystoskopem, wyposażonego w soczewkę oraz system świetlny. Pozwala to lekarzowi obejrzeć cewkę od środka – w tym rów­nież część otoczoną przez prostatę – a także wnętrze pęcherza. Za pomo­cą tej techniki można wykryć powiększenie gruczołu krokowego, niedroż­ność cewki moczowej lub ujścia pęcherza, nieprawidłowości anatomiczne [...]

Badania hydrodynamiki moczu

Gdy istnieje podejrzenie, że twoje objawy są bardziej powiązane z pę­cherzem niż z prostatą określona seria badań pomoże lekarzowi ocenić funkcjonowanie pęcherza – ustalić, ile uryny może on pomieścić, jakie ciśnienie powstaje wewnątrz i w jakim stopniu pęcherz jest napełniony, w momencie gdy odczuwasz potrzebę udania się do toalety. Ogólnie na­zywamy to badaniem hydrodynamiki moczu. [...]

Wskaźnik objawów zaburzeń prostaty

Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) opracowało serię pytań dotyczących specyficznych objawów towarzyszących łagodnemu przerostowi gruczołu krokowego. W ramach badania oceniasz w skali od 1 do 5, jak poważne są twoje dolegliwości. Wynik końcowy, który stanowi rezultat wszystkich odpowiedzi, pomaga ocenić, jak silnie owe symptomy wpływają na codzienne życie. W „Międzynarodowej skali objawów chorób prostaty” (IPSS – [...]

Stawianie diagnozy

Jeśli masz problemy z oddawaniem moczu, podczas kolejnej wizyty u lekarza opisz mu swoje objawy. Stwierdzi on, czy masz łagodny prze­rost stercza i czy twoje dolegliwości wymagają leczenia. Jeżeli nie są one zbyt uciążliwe i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, leczenie mo­że nie być konieczne. Nie oznacza to jednak, że nie należy ich obserwo­wać. Twoje [...]

Oznaki i objawy

Objawy łagodnego przerostu stercza bywają u niektórych panów wy­jątkowo dokuczliwe, innym zaś przysparzają stosunkowo niewielu pro­blemów. Wpływ, jakie wywiera ta choroba, różni się w zależności od rozmiaru i kształtu narośniętej tkanki, jej umiejscowienia wewnątrz pro­staty oraz oddziaływania na pęcherz. Tylko około połowy mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego doświadcza objawów, któ­re są zauważalne lub na [...]

Fakty z życia

Ryzyko zachorowania na gruczolaka stercza wzrasta wraz z wiekiem, zwłaszcza po czterdziestce. Wtedy właśnie prostata zaczyna rozrastać się po raz drugi – przeważnie w strefie przejściowej. Łagodny przerost gruczołu krokowego dotyka ponad połowy mężczyzn w wieku sześć­dziesięciu kilku lat i około dziewięćdziesięciu procent panów po osiem­dziesiątce. Kiedy następuje rozrost, tkanka prostaty staje się grudkowa­ta i [...]

Na czym polega łagodny przerost stercza

W chwili narodzin gruczoł prostaty ma mniej więcej wielkość groszku. Powiększa się nieznacznie w okresie dzieciństwa, a potem zwykle ulega szybkiemu rozrostowi w czasie dojrzewania – we wczesnych latach nastoletnich. Kiedy dochodzimy do dwudziestego ro­ku życia, prostata jest już w pełni rozwinięta. Większość mężczyzn prze­chodzi jednak również drugi okres rozrostu stercza. Gdy mają po czter­dzieści [...]