Archive for the ‘Metody leczenia raka prostaty’ Category

Operacja pozałonowa

W operacji tej gruczoł prostaty jest usuwany przez nacięcie w dolnej części brzucha, przebiegające zwykle między pępkiem a kością łonową kilka centymetrów ponad podstawą penisa. To najpopularniej­sza forma otwartej operacji wycięcia stercza, a powody tego są dwa. Po pierwsze, chirurg może usunąć węzły chłonne miednicy przez to samo nacięcie. A po drugie, w tej procedurze [...]

Operacja prostaty

Chirurgiczne usunięcie całego stercza to bezpośredni i skuteczny spo­sób leczenia raka, który nie wychodzi poza granice tego gruczołu. Ten rodzaj operacji nazywamy prostatektomią radykalną. Większość męż­czyzn po czterdziestce, pięćdziesiątce lub sześćdziesiątce wybiera wła­śnie tę opcję. Większość panów po siedemdziesiątym roku życia woli od operacji inne sposoby leczenia, takie jak radioterapia, a pacjenci osiem- dziesięcioparoletni zazwyczaj [...]

Czy jesteś odpowiednim kandydatem

Możesz być dobrym kandydatem do stosowania metody obserwacji połączonej z oczekiwaniem, jeżeli: Masz siedemdziesiąt lub więcej lat i niewielki nowotwór (wynik w skali Gleasona poniżej 6). Rak rośnie wolno i jest ograniczony do jednego rejonu prostaty. Nie jesteś w stanie znieść niepożądanych skutków ubocznych lecze­nia z powodu wieku lub stanu zdrowia. Spodziewana” długość życia wynosi [...]

Przeprowadzenie bilansu

Istnieje wiele różnych sposobów leczenia raka prostaty. Nie ma jednej terapii, która byłaby najlepsza dla wszystkich. Metoda leczenia powin­na być dobrana do okoliczności, a także indywidualnych potrzeb i war­tości każdego pacjenta. Oceniając za i przeciw różnorodnych kuracji, można odkryć, że pewne z nich byłyby dla ciebie odpowiednie. Niektó­rzy mężczyźni tak naprawdę odnoszą największy pożytek z [...]

Metody leczenia raka prostaty

Wiadomość o tym, że mamy raka, zwykle wywołuje w nas lęk, niepokój, a niekiedy panikę. Może nam się wydawać, że po­winniśmy natychmiast podjąć decyzję i od razu zacząć się leczyć. Jed­nakże nowotwór prostaty przeważnie rozrasta się powoli, dlatego też być może nie ma potrzeby się aż tak bardzo spieszyć. Daj więc sobie czas na to, [...]