Archive for the ‘Metody leczenia raka prostaty’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy leczenie chirurgiczne jest bardziej złożone u niektórych męż­czyzn? Prostatektomia radykalna może być trudniejsza u pacjentów, którzy są otyli lub mają wyjątkowo głęboką i wąską miednicę. Również jeśli gru­czoł krokowy jest bardzo duży, wtedy czasem trudniej go usunąć. Jed­nakże zręczny chirurg powinien pokonać te przeszkody. Czy naświetlania są szkodliwe? Naświetlania mogą być szkodliwe dla zdrowych [...]

Podejmowanie decyzji

W procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia raka prosta­ty prawdopodobnie staniesz w obliczu wielu wątpliwości. Zarówno ty, jak i lekarz, będziecie musieli poradzić sobie z faktem, że sposoby oce­ny stopnia złośliwości nowotworu nie są idealne. I trudno czasem wy­chwycić moment, w którym komórki rakowe zaczynają się rozprzestrze­niać do innych części ciała. Jeszcze więcej pytań wiąże się [...]

Sprawy do rozważenia

Wybór metody leczenia, która najlepiej w danym przypadku posłuży, wiąże się z rozważeniem wszystkich możliwości w odniesieniu do ogól­nie pojętego zdrowia, potrzeb, wartości oraz stylu życia. Podejmując od­nośną decyzję, zastanów się nad przedstawionymi tutaj sprawami oraz pytaniami, które powinieneś zadać sobie i lekarzowi. Jak dużo czasu masz na podjęcie decyzji? Weź pod uwagę stopień złośliwości [...]

Nowe metody leczenia

Wstępne wyniki badań sugerują że przedstawione poniżej terapie mogą okazać się przydatne w leczeniu raka prostaty we wczesnym sta­dium. Dalsze badania są wymagane, aby lepiej ocenić, jak rezultaty owych kuracji wypadają w porównaniu z wynikami standardowych me­tod leczniczych po upływie pięciu lub więcej lat od ich zastosowania. Nowe sposoby leczenia nowotworów prostaty, które są dopiero [...]

Krioterapia

Metodą stanowiącą alternatywę dla operacji i naświetlań jest kriotera­pia lub też krioablacja. Polega ona na zamrażaniu tkanki prostaty w ce­lu zniszczenia komórek rakowych. Lekarze stosują podobną technikę do usuwania brodawek, obmywając nieprawidłowe narośle bardzo schło­dzonym ciekłym azotem, który powoduje obumieranie komórek. Tkan­ka stercza ulega zniszczeniu w taki sam sposób i zostaje wchłonięta przez organizm. Terapia [...]

Implanty radioaktywne

Inną metodą naświetlania komórek rakowych w prostacie to brachyterapia. Zamiast wysyłać promienie z zewnętrznego urządzenia, w tej tech­nice wstrzykujemy radioaktywne ziarna bezpośrednio do prostaty. Wszczepione ziarna dostarczają większej dawki promieniowania niż pro­mienie aplikowane z zewnątrz i powodują mniejsze uszkodzenia okolicz­nych tkanek. Brachyterapię można stosować oddzielnie, ale przeważnie łączy się ją z terapią hormonalną. Leczenie za [...]

Radioterapia

Od kilkudziesięciu lat stosujemy naświetlania w leczeniu wielu róż­nych rodzajów nowotworów, w tym także raka prostaty. Promienie rent­genowskie o dużym natężeniu lub inne rodzaje promieniowania bywają skuteczne w leczeniu tych chorób, ponieważ niszczą zdolność komórek rakowych do rozmnażania. Komórki nowotworowe są na ogół również bardziej podatne na szkodliwe działanie promieniowania i można je względnie łatwo [...]

Operacja zautomatyzowana

Zautomatyzowana laparoskopowa prostatektomia radykalna (RALRP – skrót z ang. robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy) to mi­nimalnie inwazyjny sposób chirurgicznego leczenia raka prostaty. W brzuchu pacjenta zostaje zrobionych pięć niewielkich nacięć, przez które lekarz wprowadza specjalne narzędzia, w tym długą cienką rurkę z kamerą na końcu (laparoskop). Przyrząd ten pozwala chirurgowi obej­rzeć operowane miejsce w powiększeniu. Wszystkie [...]

Po operacji

Przed opuszczeniem szpitala otrzymasz od lekarza instrukcje, jak dbać o siebie po operacji. W okresie rekonwalescencji możesz mieć do czy­nienia z opisanymi poniżej sprawami. Będziesz stosował cewnik do dróg moczowych, aby wspomagać leczenie miejsca, w którym cewka została ponownie podłączona do pęcherza. Stosuj się dokładnie do instrukcji obsługi cewnika – służą one temu, by zapobiegać [...]

Operacja przez krocze

W tej formie operacji nacięcie ma miejsce między odbytem a moszną w której znajdują się jądra. Podczas takiego zabiegu krwawienie jest mniejsze, a czas rekonwalescencji krótszy, zwłaszcza u osób z nadwagą. Ale chirurg nie jest w stanie sięgnąć do pobliskich węzłów chłonnych, aby zbadać je pod kątem raka. Przy takim podejściu również o wiele trudniej [...]