Archive for the ‘Leczenie łagodnego przerostu prostaty’ Category

Otwarta prostatektomia

Otwarta prostatektomia polega na chirurgicznym usunięciu przeszkadza­jącej tkanki z gruczołu krokowego. Ta metoda przeznaczona jest głównie dla mężczyzn, którzy mają znacznie powiększoną prostatę, uszkodzenie pęcherza lub inne powikłania, takie jak kamienie w pęcherzu lub zwężenia cewki moczowej. W Stanach Zjednoczonych zabieg ten stanowi bardzo niewielki odsetek wśród operacji stosowanych w leczeniu gruczolaka ster­cza, choć w [...]

Operacja laserowa

W operacjach laserowych do niszczenia przerośniętej tkanki prostaty wykorzystujemy wysokoenergetyczny laser o niskiej przenikalności. Wiązki światła laserowego kierowane są bezpośrednio do wnętrza po­większonego gruczołu krokowego, gdzie doprowadzają do wyparowa­nia przerośniętej tkanki i zamykają to miejsce. Energia lasera nie wnika głęboko, a zatem sąsiednie tkanki pozostają nieuszkodzone. W tej procedurze można stosować kilka rodzajów laserów. Każdy [...]

Przezcewkowe nacięcie prostaty

Metoda ta (TUIF- z ang. transurethral incision of the prostatę) pole­ga na nacięciu stercza specjalnym narzędziem, wsuwanym przez resektoskop. W metodzie tej nie usuwa się tkanki prostaty tak jak w przez- cewkowej resekcji stercza. Zamiast tego chirurg robi niewielkie wyżło­bienia w szyi pęcherza – w miejscu, gdzie styka się z nim cewka moczo­wa – a [...]

Przezcewkowa resekcja prostaty

Przezcewkowa resekcja stercza (TURP) jest często stosowana w le­czeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego o stopniu umiarkowa­nym i poważnym. W rzeczywistości to jeden z najczęściej przeprowa­dzanych zabiegów chirurgicznych u mężczyzn powyżej sześćdziesiąte­go piątego roku życia – choć coraz częściej zastępowany innymi, mniej inwazyjnymi metodami leczenia. Podczas tego zabiegu podaje się pa­cjentowi znieczulenie ogólne lub stosuje blokadę [...]

Zabieg operacyjny

Zabieg chirurgiczny był niegdyś najbardziej powszechnym sposobem leczenia łagodnego przerostu stercza. Jednakże wraz z rozwojem in­nych, mniej inwazyjnych metod, częstość jego stosowania spadła. Obec­nie operacja zalecana jest zwykle wtedy, gdy inne techniki zawiodą lub kiedy mamy do czynienia z następującymi powikłaniami związanymi z gruczolakiem prostaty: Częste infekcje dróg moczowych; Nawracające zatrzymanie moczu; Kamienie w pęcherzu; [...]

Terapia laserowa

Śródtkankowa terapia laserowa (ILT – z ang. interstitial laser therapy) niszczy nadmiar tkanki prostaty za pomocą energii lasera. Specjalnie zaprojektowane urządzenie światłowodowe zostaje wsunięte do cysto­skopu, a następnie do cewki moczowej. Urządzenie to przebija ściankę cewki i wchodzi do tych rejonów prostaty, które zawierają przerośniętą tkankę. Gdy znajdzie się ono wewnątrz gruczołu, włączamy laser, aby [...]

Terapia falami radiowymi

Przezcewkowa igłowa ablacja stercza (TUNA – z ang. transurethral needle ablatioń), znana też jako terapia Prostiva RF, wykorzystuje fale radiowe o wysokiej częstotliwości do niszczenia przerośniętej tkanki prostaty. Energię tę dostarcza się bezpośrednio do gruczołu krokowego za pomocą igieł przymocowanych do cystoskopu, wprowadzonego do cewki moczowej. Cystoskop pozwala chirurgowi umieścić igły w do­kładnie wyznaczonym miejscu [...]

Terapia mikrofalowa

Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa (TUMT – z ang. transure- thral microwave thermotherapy) to zabieg polegający ma sterowanym komputerowo zastosowaniu ciepła, wytwarzanego przez mikrofale, do zniszczenia nadmiaru tkanki w powiększonym gruczole krokowym. Podczas tego zabiegu wsuwamy giętką tubkę (cewnik) do penisa przez cewkę. Cewnik jest wyposażony w niewielką antenę mikrofalową któ­ra podgrzewa i niszczy przerośnięte komórki, nie [...]

Termoterapia

W łagodzeniu objawów łagodnego przerostu prostaty wykorzystuje­my energię w postaci mikrofali, fal radiowych i lasera, aby wytworzyć ciepło, które zniszczy nadmiar tkanki w gruczole krokowym, blokującej wypływ moczu. Owe techniki leczenia nie niszczą całej prostaty ani też nie zmniejsza­ją znacznie jej rozmiaru. Doprowadzają natomiast do skurczenia się tkanki wokół zablokowanej cewki, co skutkuje zwiększeniem strumie­nia [...]

Leki przeciwcholinergiczne

Przez wiele lat urolodzy przepisywali pacjentom leki przeciwcholi­nergiczne, by zmniejszyć nadczynność pęcherza i zbyt silne parcie na mocz. Środki te rozluźniają mięśnie gładkie pęcherza i zwiększają jego pojemność. Zmniejszają również ciśnienie panujące w jego wnętrzu, które wywołuje nagłą i silną potrzebę oddania moczu. W przeszłości le­karze niechętnie przepisywali leki przeciwcholinergiczne mężczyznom z łagodnym przerostem stercza, [...]