Archive for the ‘Kiedy rak jest zaawansowany’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy za pomocą terapii hormonalnej można opanować raka prostaty na kilka lat? Tak. W okresie od roku do trzech lat wiele nowotworów przystosowu­je się i uczy się rozwijać bez obecności hormonów. Jednak u niektórych mężczyzn terapia hormonalna pozwala powstrzymać rozprzestrzenianie się raka nawet na dziesięć lat. Czy terapia hormonalna wpłynie na mój głos lub wygląd? [...]

Metody łagodzenia bólu

Rak stercza we wczesnym stadium zwykle nie jest bolesny. Kiedy jed­nak nowotwór rozprzestrzenia się poza prostatę do pobliskich kości – w miednicy i stopniowo do rdzenia kręgowego – może wywoływać sil­ny ból. Z niejasnych powodów komórki raka gruczołu krokowego czę­sto przemieszczają się do kości, gdy się rozprzestrzeniają. Zmagając się z nowotworem stercza, nie musisz żyć [...]

Metody eksperymentalne

Gdy tradycyjne sposoby leczenia nie są w stanie opanować raka, le­karz może zasugerować rozważenie możliwości wzięcia udziału w ba­daniach klinicznych. Niektóre z nich obejmują tradycyjne metody lecze­nia, lecz w nowych wariantach i kombinacjach. Inne badania kliniczne bywają bardziej eksperymentalne – niektóre polegają na zastosowaniu nowych leków. Aby dowiedzieć się więcej na temat badań klinicznych, spytaj [...]

Chemioterapia

Chemioterapia należy do pierwszoplanowych sposobów leczenia nie­których nowotworów. W terapii raka prostaty częściej stosuje się ją w sytuacjach, gdy inne formy kuracji – w tym hormonoterapia – nie są możliwe lub stały się nieskuteczne w powstrzymywaniu wzrostu i roz­przestrzeniania się nowotworu. Jak sugeruje nazwa, chemioterapia po­lega na zastosowaniu związków chemicznych do niszczenia komórek ra­kowych. Owe [...]

Usunięcie jąder

Chirurgiczne usunięcie jąder w celu przerwania produkcji testostero­nu było jedną ze standardowych metod leczenia zaawansowanego raka prostaty. Takie operacje wciąż są przeprowadzane, ale leki blokujące produkcję hormonów doprowadziły do rzadszego wykorzystywania tej procedury, jako że umożliwiają coś, co nazywamy kastracją biochemicz­ną. Wspomniany zabieg chirurgiczny nazywamy obustronnym wycię­ciem jąder. Jest on tak samo skuteczny w ograniczaniu [...]

Przerywane stosowanie leków

Pozbawienie raka prostaty testosteronu zazwyczaj spowalnia wzrost guza, ale nie niszczy nowotworu. W czasie trwania terapii antyandrogenowej (ADT) od jednego do trzech lat – w wyniku której guzy pozba­wiane są testosteronu – rak często staje się odporny na leki i zaczyna się rozrastać bez pomocy męskich hormonów. Nazywamy to hormono odpornym rakiem prostaty (HRPC – [...]

Leki redukujące produkcję testosteronu

Jądra wytwarzają ponad 90 procent testosteronu. Leki wytworzą blo­kadę biochemiczną zapobiegającą temu, by jądra otrzymywały od móz­gu sygnał, nakazujący im produkowanie testosteronu. Owe przekazy przenoszone są przez specjalne substancje chemiczne wytwarzane w mózgu. Środki farmaceutyczne zawierające antagonistów hormonu uwalniającego luliberynę (LH-RH) blokują drogi, którymi przesyłane są owe informacje. Leki te to syntetyczne hormony podobne do [...]

Terapia hormonalna

Wiele nowotworów stercza pobudzanych jest przez męskie hormony czy też androgeny, których nazwa pochodzi od greckich słów andros (człowiek) i gennan (produkować). Do owych androgenów zaliczamy testosteron, główny męski hormon płciowy odpowiedzialny za prawid­łowy rozwój penisa i jąder, a także innych męskich cech, takich jak za­rost na twarzy i muskulatura. Gdy chorujesz na raka prostaty, [...]

Kiedy rak jest zaawansowany

To, jak pacjent i lekarz postanowią leczyć raka prostaty – oraz do­legliwości z tym związane – zależy od podstawowego faktu: rak wykryty wcześnie, pozostający w obrębie gruczołu stercza jest często uleczalny i mniej złośliwy. Nowotwór, który rozprzestrzenił się na tkan­ki poza prostatą, staje się bardziej zaawansowany i złośliwy, a także trudniejszy do leczenia. Rak stercza [...]