Archive for the ‘Jak radzić sobie z powikłaniami’ Category

Odpowiedzi na pytania

Jak długo miałbym nosić wkładki higieniczne po leczeniu raka prostaty? Długość tego okresu bywa różna. Wynosi przeważnie od jednego do czterech miesięcy. Jaka jest różnica między impotencją a zaburzeniami erekcji? Terminy te są na ogół stosowane wymiennie, ale nie mają dokładnie takiego samego znaczenia. Impotencja oznacza, że penis nie jest w sta­nie osiągnąć wzwodu ani [...]

Biegunka

Radioterapia może spowodować biegunkę, ale przeważnie tylko wte­dy, gdy konieczne jest naświetlanie całego rejonu miednicy. Występują wtedy częste, luźne i wodniste stolce, skurcze i bóle brzucha oraz wzdę­cia. Objawy te są przeważnie tymczasowe. Leki przeciwbiegunkowe, sprzedawane bez recepty, takie jak Imodium, Kaopectate lub Pepto- -Bismol, pomagają złagodzić te dolegliwości. Rozwolnienie powoduje utratę znacznych ilości wody [...]

Łagodzenie zaburzeń jelitowych

Niektórzy mężczyźni leczeni radioterapią na raka prostaty doznają różnorodnych powikłań żołądkowo-jelitowych. Mogą to być takie obja­wy, jak krew w kale, skurcze, podrażnienie odbytnicy, wyciek z odbyt­nicy, biegunka i uczucie parcia na pęcherz. Komplikacje te są na ogół dokuczliwe i niepokojące, ale przemijające. W radioterapii zewnętrznej wiązka promieni jest bardzo dokładnie wycelowana w prostatę, ale odbytnica [...]

Przyrząd próżniowy wywołujący erekcję

Tego rodzaju urządzenie wykorzystuje podciśnienie do przyciągania krwi do penisa. Użycie polega na założeniu na członek szczelnej plastikowej tuby, przymocowanej do pompki, ręcznej lub na baterie. Za po­mocą pompki usuwa się powietrze z plastikowej tubki. W wyniku tego powstaje próżnia, która przyciąga krew do tkanek penisa. Ów zwiększo­ny napływ krwi wywołuje erekcję. Gdy osiągnie się [...]

Wstrzyknięcia za pomocą igły

Wykonując samodzielnie zastrzyk, wprowadzamy lek z alprostadilem bezpośrednio do penisa, aby zwiększyć dopływ krwi i wywołać erekcję. Skutek przychodzi po kilku minutach. Musisz pamiętać, aby wbijać igłę w bok członka, a nie w jego czubek lub podstawę. Na szczycie penisa znajdują się tętnice, żyły i nerwy, a u podstawy jest cewka moczowa. Jeśli trafisz igłą [...]

Leczenie zaburzeń wzwodu

Zaburzenia erekcji to niezdolność do utrzymania przez mężczyznę pełnego wzwodu na tyle długo, by mógł on odbyć stosunek płciowy. Te­go typu problem, nazywany też czasem impotencją, uważany był kiedyś na zaburzenie natury psychologicznej lub naturalny skutek starzenia się organizmu. Obecnie wiadomo, że kłopoty z erekcją wynikają częściej z zakłócenia złożonego procesu fizycznego, obejmującego mózg, hor­mony, [...]

Wykonywanie ćwiczeń Kegla

Jednym ze sposobów nauczenia się, jak zaciskać mięśnie dna miedni­cy, jest wykonanie próby powstrzymania strumienia moczu w czasie wi­zyty w toalecie. Gdy ci się to uda, będziesz wiedział, o co chodzi. I tu uwaga: nie zatrzymuj strumienia moczu na długo. Wykonywanie ćwiczeń Kegla przy pełnym pęcherzu lub nieprawidłowo podczas opróżniania go może w rzeczywistości osłabić [...]

Rodzaje nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu dzielimy na cztery główne kategorie: Wysiłkowe. Przyczyną tego rodzaju popuszczania moczu jest ucisk na pęcherz. Wyciek następuje podczas nagłych czynności, które wywo­łują silny nacisk na pęcherz, takich jak dźwiganie ciężkich przedmiotów, zamach kijem golfowym, kichanie lub wybuch śmiechu. Z powodu parcia na pęcherz. Ten typ nietrzymania uryny polega na odczuwaniu nagłej, silnej potrzeby [...]

Jak opanować nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu to niezdolność do kontrolowania wypływu ury­ny z pęcherza, w wyniku czego dochodzi do przypadkowego wycieka­nia jej w nieodpowiednim momencie. Dolegliwość ta bywa często obja­wem ukrytych chorób, które przeważnie można i powinno się leczyć. Czasami jest też rezultatem zabiegów medycznych lub leków stosowa­nych w terapii zaburzeń, które mogą wystąpić po pewnych rodzajach operacji lub [...]

Jak radzić sobie z powikłaniami

Rak prostaty to często podwójny cios. Pierwszym jest wieść, że za­chorowaliśmy. Drugi spada wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę, że leczenie nowotworu może doprowadzić do nietrzymania moczu i zabu­rzeń erekcji. Te skutki uboczne czasami nawet trudniej zaakceptować niż samą chorobę. Problemy takie jak nietrzymanie moczu i zaburzenia wzwodu podkopują poczucie własnej wartości. Mogą sprawić, że chory [...]