Archive for the ‘Funkcjonowanie na co dzień’ Category

Brzemię emocjonalne

Nowotwór prostaty może wywołać huśtawkę emocjonalną. Nie istnie­je jednak jakiś „właściwy sposób” odczuwania czy postępowania w przypadku, gdy ktoś dowiaduje się, że ma raka. Odczucia nie podda­ją się ocenie – nie są ani dobre, ani złe. Najważniejsze jest to, jaki oka­że się ich skutek – a chodzi o to, żeby je rozpoznawać i radzić sobie [...]

Wizyty u lekarza

Niektórzy boją się odwiedzać lekarza po przebyciu leczenia raka pro­staty. To naturalne – przypuszczalnie właśnie podczas wizyty u lekarza dowiedzieli się o swojej chorobie, tak zmieniającej ich życie. Nawet następujące po odbyciu terapii wizyty kontrolne mogą wywoływać za­niepokojenie, stres i przygnębienie, a to często właśnie z powodu obawy przed nawrotem choroby. Postaraj się zrównoważyć niepokój [...]

Funkcjonowanie na co dzień

Otrzymanie wiadomości o rozpoznaniu raka prostaty bywa jed­nym z najtrudniejszych wyzwań w życiu. Na owej diagnozie skupiają się odtąd wszystkie myśli i poczynania chorego i może ona spo­wodować wiele długotrwałych zmian w rozkładzie codziennych zajęć, związkach z innymi oraz w spojrzeniu na życie. Gdy rozpoczęło się le­czenie, często walczy się o zachowanie poczucia normalności. Prawdo­podobnie [...]